nieuws

Greenports zeer geschikt voor pps

bouwbreed Premium

– Greenports zijn hot en buitengewoon geschikt als gebiedsontwikkeling. Voor het Westland en Aalsmeer is de inzet een pps en in de Bollenstreek is een Gemeentelijk Ontwikkelings Maatschappij in oprichting.

Dubbel of driedubbel ruimtegebruik in de vorm van aanpalende wintertuinen voor zorgcomplexen of stapelen met kantoren en autodealers. Ook aardwarmte en CO2-gebruik én levering zijn belangrijke onderwerpen tijdens het congres afgelopen donderdag van het Nederlands Bouwinstituut over Greenports.
De teneur is dat belanghebbenden tevreden zijn over de erkenning door het kabinet van de vijf Greenports. Minister Verburg (Landbouw) heeft afgelopen week met Prinsjesdag nog 50 miljoen euro uitgetrokken voor initiatieven waarbij tuinders woonwijken van energie voorzien en een fonds voor het afdekken van risico’s bij grondboringen ten behoeve van aardwarmte. In totaal steekt de minister ruim 50 miljoen in de herinrichting van de deels verouderde kassengebieden. Met uitzondering van Venlo liggen de Greenports allemaal in de Randstad. Daar nemen de kassengebieden toch relatief veel ruimte in en moeten soms het onderspit delven tegen de vraag naar meer woningen en bedrijven. Zo zijn de kassen in de Harnaschpolder in Delft verdwenen ten behoeve van een waterzuiveringsintallatie en bedrijven.

Waterberging

De hoge grondprijzen worden tegelijk als voordeel gezien omdat het dan lucratiever wordt om kassen te combineren met andere functies. Waterberging onder de kassen is een nieuw fenomeen dat al met succes is toegepast in Moerkapelle en het bedrijf Ovata te Bleiswijk heeft onder de kassen kantoren weggewerkt. Villa Flora in Venlo is een initiatief voor de Floriade 2012 waarbij kassen en kantoren worden gestapeld en een prettige werkplek vormen voor 800 mensen. Bij de Greenports hebben bestuurders hoge verwachtingen van marktpartijen. In de Overbuurtsepolder in het Westland is inmiddels een pps-ontwikkelingsmaatschappij operationeel en Haarlemmermeer is voor de realisatie van PrimaViera een pps aangegaan met Stallingbedrijf Glastuinbouw Nederland.
Regiomanager Hans Borsje van Volker Wessels Vastgoed heeft hoge ambities voor de 280 hectare kassengebied in de Zuidplaspolder, maar is ook betrokken bij de herinrichting van delen van het Westland, Rijswijk-Sion en Midden Delfland. Hij onderscheidt aan de ene kant wegkwijnende tuiniersbedrijfjes die door slechte bereikbaarheid en moordende concurrentie een kwakkelend bestaan leiden: “Ze zitten in een ‘down-the-hill-scenario’ en dreigen te verdwijnen.” Tegelijk onderscheidt hij grootse initiatieven met bijbehorende hoge investeringen - bedrijven boven de 10 hectare zijn geen uitzondering meer - vaak met allerlei combinaties van energiegebruik en -levering. Aardwarmte en gesloten kassen zijn daarbij de sleutelwoorden.

Stapelen

Borsje is van plan van het kassengebied in de Zuidplaspolder de “meest slimme kavel van Nederland” te maken. Daarbij is de inzet om kassen en bedrijven te stapelen, de kassen te laten fungeren als geluidscherm tegen de A12 voor de naastgelegen woonwijk en opgevangen regenwater onder de kassen te bewaren. Het stedenbouwkundig plan eist 20 procent dubbel ruimtegebruik, maar de regiomanager streeft naar 70 procent en verwacht op 50 hectare bijna 80 hectare te benutten.
Om de functies van wonen, werken en telen toch een beetje te scheiden loopt een dijk dwars door het gebied met aan de ene kant woningen en aan de andere kant kassen, netjes weggewerkt achter de dijk. Zorgcomplexen of luxe appartementen zouden bijvoorbeeld wintertuinen kunnen krijgen, waarbij kassen en bebouwing op een natuurlijke manier in elkaar overlopen. Daaronder is dan ook nog ruimte voor parkeergarages.

Greenports

Rijksbudget start realisatie oplevering
Aalsmeer 6 2008/10 2011/18
Boskoop 4 2008 2010
Duin- en Bollenstreek 6,8 2008/10 2011/12
Venlo 25,9 2009 2012
Westland Oostland 13,3 2008/10 2011/12
Bron: MIRT 2009

Reageer op dit artikel