nieuws

Brainstormen over stadsingenieur

bouwbreed

De ingenieursbureaus van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht dagen ‘jonge’ ingenieurs uit om in teams invulling te geven aan het begrip stadsingenieur. Op 25 september vindt daarom Creatief Atelier ‘De Stadsingenieur’ plaats in cultureel centrum Oog en Al in Utrecht.

De ingenieursbureaus van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht dagen ‘jonge’ ingenieurs uit om in teams invulling te geven aan het begrip stadsingenieur. Op 25 september vindt daarom Creatief Atelier ‘De Stadsingenieur’ plaats in cultureel centrum Oog en Al in Utrecht.
Creatief Atelier is een dag brainstormen. Wat is het profiel van de stadsingenieur? Hoe onderscheidt deze zich van collega’s in de sector? Door het organiseren van een serie Creatieve Ateliers wil De Nieuwbouw (een netwerk van een nieuwe generatie professionals in de bouwsector) het bouwbedrijfsleven en het onderwijs prikkelen tot samenwerking en daarmee de bouwsector een vernieuwende impuls geven. De bijeenkomsten zijn georganiseerd met ondersteuning van de kenniscentra CUR Bouw 0x26 Infra en SBR.
Naast teams van de diverse gemeentelijke ingenieursbureaus neemt ook een team deel bestaande uit studenten van verschillende studierichtingen van de Hogeschool van Amsterdam deel evenals een van medewerkers van verschillende private ingenieursbureaus (ONRI).
Zie ook: www.creatiefatelier.nl

Reageer op dit artikel