nieuws

Betere afsluiting stalendamwandprofielen

bouwbreed

Bij het gebruik van stalen damwandprofielen voor bovengrondse gebouwen leveren de aansluitingen tussen de damplanken onderling nauwelijks problemen op. Hinderlijke lekkages ontstaan juist bij de aansluiting op wanden die dwars op het profiel staan.

Niet iedereen vindt ze een aanwinst voor het landschap, maar steeds vaker verschijnen op het platteland loodsen van stalen damwandprofielen. Ook op industrieterreinen zijn dit soort bouwwerken wel te vinden, maar dan meestal in minder bedekte kleurstellingen. Bij het gebruik van een damwandprofiel als dak is het lastig om een goede afsluiting te krijgen tussen de damwand en opstaande wanden die dwars op het profiel staan. Dit komt doordat het profiel vervormt tijdens het plaatsen en bevestigen, waardoor ook de af te sluiten trapeziumvormige ruimtes tussen het profiel en de opstaande wand vervormen.
“Hierdoor sluit de vorm van de bekende afsluitinrichting niet meer goed aan op het profiel”, schrijven A. Berlee en H. Borra in octrooiaanvrage 2000204, “waardoor (tocht)openingen ontstaan tussen het damwandprofiel en de afsluitinrichting.” Voor hun oplossing van dit probleem lijken de uitvinders te zijn uitgegaan van de al jaren op de markt zijnde ‘self inflating’ kampeermatrasjes. Hierbij zit een ongeveer anderhalve centimeter dikke lap schuim in een luchtdicht, kunststof omhulsel voorzien van een ventiel. Als het matrasje strak wordt opgerold terwijl het ventiel openstaat, wordt bijna alle lucht er uitgeperst en resteert een compact rolletje dat in die vorm blijft als het ventiel wordt dichtgedraaid. Als je op de camping het ventiel opent, rolt het matrasje zich weer uit zonder het te hoeven opblazen. Om er op te kunnen slapen moet eerst het ventiel weer dicht.
Bij de vinding van Berlee en Borra gaat het om “een afsluitlichaam van een elastisch materiaal, met een gasdicht omhulsel”. Door het onttrekken van lucht aan het omhulsel wordt het trapeziumvormige blok ongeveer 20 procent kleiner, waardoor het ruimschoots past in de gelijkvormige ruimte tussen het als dak gebruikte profiel en de tussenwand die er dwars opstaat. Als vervolgens het omhulsel wordt doorboord met een scherp voorwerp, zwelt het ‘afsluitlichaam’ op en zet het zich klem tegen het profiel en de bovenkant van de wand. Met als resultaat een kierdichte afsluiting.

Vaag

Over de precieze materiaalkeuze voor het binnen- en buitenwerk van hun vinding blijven de uitvinders vaag. Voor een verhoging van de brandveiligheid suggereren ze de toevoeging van steenwol aan het binnenwerk en aluminiumfolie aan het omhulsel, maar over het eventuele extra geluidsisolerende materiaal laten ze niets los. In de octrooiaanvrage beschrijven ze ook alleen de toepassing boven tussenwanden. Daarbij worden de afdichtingen uiteindelijk aan het oog onttrokken door een systeemplafond dat is opgehangen aan de profielen. De aansluiting tussen buitenwanden en het dak komt niet aan de orde.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels