nieuws

Beleggers blijven in vastgoed investeren

bouwbreed

Nederlandse institutionele beleggers en vastgoedfondsen willen 2,9 miljard euro investeren in direct vastgoed. Het meeste hiervan willen zij wegzetten in woningen en winkels.

De beleggers behaalden over 2007 een gemiddeld totaalrendement op direct vastgoed van 10,6 procent. Uit het 17de onderzoek van Jones Lang LaSalle blijkt dat de vastgoedportefeuille van de beleggers goed rendeerde, ook in de jaren dat de gebruikersmarkt in Nederland verslechterde. Voor 2008 zal het totaalrendement lager zijn dan het niveau van 2007, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door negatieve waardegroei.
Gelet op de situatie op de financiële markten zijn de aanvangsrendementen die worden gehanteerd bij nieuwe aankopen gestegen. Beleggers die werken met veel vreemd vermogen hebben te maken met hogere risicopremies die banken doorvoeren. Dit biedt aankoopkansen voor de equity kopers, zoals de Nederlandse institutionele beleggers.

Positief

Ondanks de onzekerheid op de financiële markten is een deel van de beleggers nog steeds positief over de Nederlandse kantorenmarkt: 39 procent wil meer investeren in kantoren tegenover 44 procent die minder wil investeren. De vraag naar kantoorruimte zal in 2008 lager zijn dan de afgelopen 2 jaar maar het opnamevolume zal naar verwachting wel boven het vijfjaarlijkse gemiddelde uitkomen. Vanaf 2010 zal de economie volgens de beleggers weer aantrekken met als gevolg een positief effect op het opnamevolume op de kantorenmarkt.
De retailmarkt is al jaren het populairste segment onder Nederlandse beleggers: 56 procent van de respondenten wil meer in retail investeren. De huurprijzen op toplocaties in de retailmarkt blijven onder opwaartse druk staan.

Leegstand

Schaarste blijft op de woningmarkt ook de komende jaren een rol van betekenis spelen. Met name in de Randstad blijft dit druk geven op de woningprijzen, een positieve ontwikkelingen volgens de respondenten. De leegstand in de woningportefeuille van de beleggers is ten opzichte van vorig jaar verder gedaald naar 2,3 procent. Een deel van de beleggers wil de komende 2 jaar meer dan 1 miljard extra in dit segment investeren.
Zorgvastgoed en infrastructuur worden door de respondenten gezien als kansrijke alternatieve beleggingssectoren. Zorgvastgoed speelt een belangrijke rol en dit zal de komende jaren zo blijven als gevolg van ontwikkelingen zoals privatisering van de zorg, vergrijzing van de bevolking en diversificatie in de totale beleggingsportefeuilles van de beleggers. Op het gebied van infrastructuur blijken beleggers te overwegen hierin te investeren, met name vanwege de continue uitbreiding van het wegennetwerk.

Reageer op dit artikel