nieuws

‘Ambities schone energie te slap’

bouwbreed Premium

Milieugroeperingen missen in de rijksbegroting serieuze aandacht voor klimaat- en milieuproblemen. “Het kabinet is volstrekt niet doordrongen van de urgentie van de milieuproblematiek”, aldus Mirjam de Rijk van de Stichting Natuur en Milieu.

Milieugroeperingen missen in de rijksbegroting serieuze aandacht voor klimaat- en milieuproblemen. “Het kabinet is volstrekt niet doordrongen van de urgentie van de milieuproblematiek”, aldus Mirjam de Rijk van de Stichting Natuur en Milieu.
“Er gaapt een groot gat tussen wat er nodig is en wat er gebeurt. De tijd dat je goede sier kunt maken met slechts 165 windmolens extra om het klimaatprobleem aan te pakken is echt voorbij”, vindt ze.
Als het aan De Rijk ligt, gaan de extra aardgasbaten niet in de schatkist, maar worden ze gebruikt om te investeren in een duurzame energievoorziening.
“Ook het Wereld Natuur Fonds (WNF) wijst erop dat het kabinet met deze begroting de klimaatdoelen en afspraken voor schone energie niet gaat halen. “De kloof tussen ambities en realiteit is groter dan ooit”, aldus directeur Johan van de Gronden.
Milieudefensie mist plannen om bijvoorbeeld energiebesparing en schone energie aantrekkelijker te maken en CO2-uitstoot te belasten. “Het is jammer dat het verkeersbeleid primair is gericht op het voldoen aan de vraag naar meer wegen en veel minder op het sturen van die vraag en het beperken van de gevolgen.”
Greenpeace stelt dat de ambities van het kabinet om zeep worden geholpen door slap beleid. “Het klimaatbeleid van dit kabinet ligt niet op schema. Minister Cramer (VROM) zal alles op alles moeten zetten om de achterstand in te halen”, zegt directrice Van Tongeren.

Reageer op dit artikel