nieuws

Ziekenhuizen moeten bouwvergunning voor 1 oktober aanvragen

bouwbreed

Zorginstellingen met bouwplannen hebben nog tot 1 oktober de tijd om bij het College bouw Zorginstellingen (Bouwcollege) een bouwvergunning aan te vragen. Latere aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Zorginstellingen met bouwplannen hebben nog tot 1 oktober de tijd om bij het College bouw Zorginstellingen (Bouwcollege) een bouwvergunning aan te vragen. Latere aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.
Eén en ander komt voort uit het feit dat de staatssecretaris van Volksgezondheid per 1 januari 2009 het bouwregime voor de langdurige zorg wil afschaffen. Ziekenhuizen met bouwplannen na die datum moeten hun vergunningen regelen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Vanaf 2011 verandert er nog meer voor zorginstellingen. Bouwkosten worden dan niet meer automatisch door het Rijk vergoed, maar moeten worden doorberekend in de prijzen van ziekenhuisbezoek. Het Bouwcollege wordt per 1 januari 2010 opgeheven.

Reageer op dit artikel