nieuws

Vakbond houdt vast aan inflatie plus

bouwbreed

De vakbonden zijn blij als het kabinet de btw-verhoging uitstelt en de ww-premie verlaagt. Invloed op de looneisen zal dat echter niet hebben.

De bonden staan wantrouwig tegenover de plannen van het kabinet af te zien van de btw-verhoging. Zij vrezen dat het een sigaar uit eigen doos gaat worden omdat het kabinet nu een gat van 1,5 miljard moet dichten. “Wij vragen ons af waar het benodigde geld vandaan moet komen. Als dat alsnog bij de consument gehaald wordt, is het vestzak-broekzak”, vindt het CNV.
Met het FNV vindt de christelijke vakbeweging dat het niet doorgaan van de btw-verhoging en de verlaging van de ww-premie niets te maken hebben met loonmatiging. De btw-verhoging zou een hogere inflatie hebben betekent. Als die niet doorgaat wordt de looneis vanzelf iets lager, is de redenering. De inflatie is al jaar en dag voor de vakbeweging de basis voor de looneis.
Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt de kabinetsplannen verstandig. Maar dan moet het wel om een echte lastenverlichting gaan die niet gepaard gaat met een lastenverzwaring elders. “Op die basis zijn we bereid met het kabinet verder te praten over de loonkostenontwikkeling”, aldus een woordvoerder.
Normaal gesproken komt de vakbeweging rond Prinsjesdag met de arbeidsvoorwaardennota inclusief de centrale looneis voor het komende cao-seizoen. Of dat dit keer ook gebeurt, is nog niet zeker vanwege de onzekerheid over de btw- en ww-maatregelen.
FNV Bouw wil in ieder geval rond die tijd wel al enige duidelijkheid. Komend jaar loopt de bouw-cao af waarover een nieuw akkoord moet worden gesloten met van werkgeverszijde een nieuwe onderhandelingsdelegatie. Dit betekent dat in ieder geval dit najaar al de arbeidsvoorwaardennota van de bouwbond gereed moet zijn voor intern beraad. In tegenstelling tot de laatste onderhandelingen zal de nota over meer dan loon alleen gaan. Toen waren de cao-onderhandelingen uiterst snel afgelopen.
Ook van de kant van de werkgevers zal gepoogd worden om de cao wat goedkoper te maken. Zeker nu de marges onder druk staan, zullen zij proberen de reisurenregeling wederom te versoberen. Als zij dat doen, dan zullen de onderhandelingen weer ouderwets lang duren en weer gepaard gaan met actiedreigingen.

Reageer op dit artikel