nieuws

Ongekeurde grond niet meer op vloeistofdichte vloer

bouwbreed

Afgegraven gronden waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat ze niet ernstig zijn verontreinigd, hebben bij opslag eigenlijk geen vloeistofdichte ondergrond nodig. Maar dat vergt wel enig verantwoordelijkheidsgevoel bij de betrokkenen.

Soms is het nodig om tijdelijk grond op te slaan in de buurt van de locatie waar deze grond gebruikt gaat worden, bijvoorbeeld voor de aanleg van een weg, wal of dijk. Alleen als het gaat om gekeurde grond die niet (‘schoon’) of slechts licht (‘categorie 1’) blijkt te zijn verontreinigd, mag die opslag gebeuren op een niet afgedekte ondergrond. Sterker verontreinigde grond en ook ongekeurde grond mag officieel alleen worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer. Dit soort vloeren is relatief duur en een doorsnee grondbank heeft meer dan 25 jaar nodig om de kosten ervan terug te verdienen.
P. Nooijen, bedrijfsleider van Bulk Terminal Oss bedacht voor zijn bedrijf een werkwijze om ongekeurde grond toch op een niet-vloeistofdichte ondergrond te kunnen opslaan. En meer nog: hij overtuigde de Provincie Noord-Brabant van de milieuveiligheid van zijn idee.
De opslaglocatie van Nooijen is in feite niet meer dan een kuil waarvan de bodem minstens 1, maar liever 2 meter boven het gemiddeld hoog grondwaterniveau ligt. De wanden van de kuil verdelen de locatie in twee delen: een laaggelegen gebied dat bestaat uit de onverharde bodem van de kuil, en een hoger gelegen gebied daaromheen. De vorm van de kuil zorgt ervoor dat de in het midden opgeslagen grond niet hoeft te worden beschermd tegen hemelwater, aangezien ook het water dat zijdelings uit de grondberg stroomt het hoger gelegen gebied niet kan bereiken.
Het is overigens wel de bedoeling dat de opgeslagen grond binnen een a twee jaar wordt gekeurd. Als dan achteraf zou blijken dat de grond tegen de verwachtingen in toch te sterk is verontreinigd, moet de beheerder van het terrein niet alleen de gestorte grond laten afvoeren, maar ook dat deel van de ondergrond dat is verontreinigd. Nooijen: “De uitspoeling van verontreinigingen blijkt in de praktijk heel erg mee te vallen. Zelfs bij grond die achteraf van categorie 2 blijkt te zijn, zal er maar weinig ondergrond hoeven te worden gereinigd. De kosten van die reiniging zullen overigens wel voor de aanbieder van de bewuste vervuilde grond zijn.”

Vertrouwensrelatie

Om deze nieuwe manier van opslag vergunningtechnisch soepeltjes te laten verlopen, moeten er tussen de beheerder van de grondopslag en de grondaanbieders gaandeweg vertrouwensrelaties ontstaan. Aanbieders die grond aanleveren waarvan ze zouden kunnen aanvoelen dat hij te zwaar is vervuild, zullen hun toegang tot de opslag verspelen. Los daarvan maakt de keuring achteraf het mogelijk om meerdere partijen ongekeurde grond na het storten te mengen tot een gemiddelde vervuilingsgraad die niet uitkomt boven categorie 1.

Licentie

Octrooihouder Bulk Terminal Oss heeft toestemming van de provincie om de methode in de toekomst te gebruiken op het eigen terrein in Oss. Volgens Nooijen kan iedere geïnteresseerde tegen betaling een licentie nemen op zijn opslagmethode. Dat klinkt een beetje vreemd, want het is een methode die eigenlijk geen speciaal vormgegeven werktuigen vraagt. Nooijen “Er is ook een goede uitleg nodig om de betreffende vergunningverlener te overtuigen. Daar hebben wij ervaring mee, gebaseerd op een uitgebreide technische onderbouwing.”

Reageer op dit artikel