nieuws

Docstream vergemakkelijkt communiceren met VISI

bouwbreed Premium

Bij de uitvoering van een brugrenovatie wil de gemeente Amsterdam, als opdrachtgever, de contractcommunicatie met de aannemer laten verlopen conform de standaard voor berichtenuitwisseling VISI. Door de inzet van documentbeheerapplicatie Docstream wordt dat proces vergemakkelijkt, zegt Hans Mallee van automatiseerder Pro4All.

De Hogesluis brug in Amsterdam moet gerenoveerd worden. Om de brug weer in goede staat te krijgen moeten de tramsporen worden aangepast, de beide landhoofden worden nieuw gebouwd en van de landhoofden, waterpijlers en basculekelders moet de fundering worden verbeterd. Daarbij moet de cultuurhistorische waarde van de brug behouden blijven.
In het kader van een terugtredende overheid zal de gemeente zich vanuit haar verantwoordelijkheid als projectontwikkelaar steeds minder met de daadwerkelijke uitvoering bezighouden, maar steeds meer een beheerder en controleur worden van het proces. VISI is een van de gereedschappen die ervoor zorgt dat de opdrachtgever grip op het proces houdt.

Koppelen

Het werk is gegund aan een aannemingscombinatie waarbij de VBK-Groep uit Hoorn optreedt als de penvoerder. Veel bouwbedrijven hebben de behoefte VISI te koppelen met hun eigen documentmanagementsysteem. Daarmee wordt ook met het gebruik van VISI maar één projectdossier opgebouwd waarin alle documenten met de laatste versies zijn verzameld. Ook de VBK-Groep wil binnen dit project gebruikmaken van hun eigen documentbeheerapplicatie Docstream van Pro4All. Dat is recentelijk door Ronald Bergs, werkzaam bij Gobar en VISI-consultant voor de gemeente Amsterdam, getest op VISI-compatibiliteit.
Pro4all stelde een gebruikersinterface en een editor op die conform het raamwerk VISI-berichten genereert. Hierbij is het van belang dat alle in het raamwerk gedefinieerde informatie is in te voeren en dat verplichte velden ook echt moeten worden ingevuld. De controle daarop moet zodanig zijn dat een onjuist of onvolledig ingevuld bericht niet verstuurd kán worden. Het berichttype definieert de verplichte velden, maar bepaalt ook welke velden automatisch worden ingevuld.

Belasting

Bij gebruik van alleen VISI worden de bijlagen fysiek meegestuurd, maar dit geeft een steeds grotere belasting van het netwerk en mailboxen. Vandaar dat VISI als module binnen Docstream alleen de links naar de betreffende bijlagen meestuurt. De berichtenuitwisseling verloopt hiermee sneller en ontlast het netwerk.
Een bericht legt de volgende weg af: VBK – Docstream – VISI module – Cenosco’s Berry Toolkit – VISI leverancier van Amsterdam – Opdrachtgever. En vice versa. De gemeente Amsterdam gebruikt Bakker en Spees als VISI-leverancier. De door de VBK Groep via Docstream en de Cenosco Berry Toolkit opgestelde VISI-berichten moeten naadloos aansluiten bij de protocollen van Bakker en Spees. En vice versa.
Als VISI-berichten binnen een project door verschillende VISI-leveranciers gegenereerd worden, is een strikte definitie van waar de systematiek eindigt en het raamwerk begint van groot belang voor de werking. Door goede samenwerking tussen de partijen en enige fine tuning verliep de test, die 21 criteria omvatte en waarbij enorm veel berichten op en neer werden gestuurd, naar verwachting, zodat Docstream gereed en geschikt blijkt om in het project Brug Hogesluis te worden toegepast. Het project is inmiddels van start gegaan.
[

Systematiek en raamwerk

De VISI-systematiek is de basis voor alle specificaties; het is de taal die gebruikt wordt om project specifieke VISI-raamwerken te beschrijven. Elementen van de systematiek zijn bijvoorbeeld: RolType, TransactieType, ProjectType, BerichtType, etcetera. Bevat de systematiek het element ‘BerichtType’, dan vinden we in het raamwerk een toepassing hiervan in de vorm van ‘Opdracht’. De VISI-systematiek vormt dus de formele basis voor de onderliggende raamwerken. Raamwerken maken dus gebruik van de elementen van de VISI-systematiek.
Vanaf juni heeft Pro4All VISI-functionaliteit geïmplementeerd in de documentbeheerapplicatie Docstream. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Berry Toolkit die door Cenosco wordt aangeboden.Het komt er op neer dat de VISI-functionaliteit via een Client bij Cenosco wordt aangestuurd en beheerd. Docstream werkt dan volledig volgens de Business Logics van de Berry Toolkit. Uit testen van TNO is gebleken dat zowel Berry als VISIWEB voldoen aan de VISI-systematiek.

Reageer op dit artikel