nieuws

Dichtmaken kieren oude hal nutteloos

bouwbreed

Geen bedrijfshal is hetzelfde. Maar op het gebied van verwarming, verlichting en ventilatie valt voor elke hal winst te behalen, stelt SenterNovem. www.bedrijfshallen.org.

Het kenniscentrum maakt onderscheid tussen twee groepen maatregelen; schilmaatregelen en installatiemaatregelen. De nieuwere hallen zijn vooral gebaat bij maatregelen op het gebied van dak- gevel- en vloerisolatie, kierafdichting en daglichtintreding.
Kieren wegwerken in oudere hallen is volgens SenterNovem nutteloos. “Slopen is in veel gevallen financieel aantrekkelijker.” De aanpak van installaties in oude hallen is wel zinvol. Op het gebied van afstellen, met energiezuinige verlichting, ventilatie, frequentieregeling en hoogrendementspompen valt voor oude panden veel winst te behalen. Bedrijfshallen met warmteproducerende processen kunnen bovendien met een warmtekoppeling tussen proces en klimatiseringsinstallatie extra energie besparen.

Pilots

Energiezuinig bouwen is volgens SenterNovem niet per se duurder. De beleidsuitvoerder baseert zich op twee pilotprojecten die goed zijn voor energiebesparingen van 30 en 39 procent. In het ene geval waren er geen meerkosten en vielen de exploitatiekosten vanaf de oplevering met 16.500 euro lager uit. De hogere investering van 3.600 euro was bij de andere pilot binnen drie jaar terugverdiend.
Vanwege een “enorm” besparingspotentieel bij bedrijfshallen heeft SenterNovem een Quickscan voor bedrijfshallen ontwikkeld.

Reageer op dit artikel