nieuws

Spoortunnel Delft nu toch gegundBelangrijke risico’s

bouwbreed

Consortium CrommeLijn (CFE, Haverkort Voormolen/TBI, en Dura Vermeer) gaat de spoortunnel Delft bouwen voor een bedrag van 355 miljoen euro. Na een lastige aanbestedingsprocedure kan projectmanager Remco Hoeboer van ProRail eindelijk met de uitvoering beginnen.

Begin volgend jaar beginnen de werkzaamheden voor de twee 2300 meter lange tunnelbuizen voor vier sporen dwars door het centrum van Delft. Het consortium en ProRail zetten afgelopen vrijdag hun handtekening onder het d0x26c-contract. Hiertoe horen ook het ondergrondse station (Bethem Crouwel), een parkeergarage, de sloop van het bestaande spoorviaduct en inrichting van de openbare ruimte. “De planning is zo krap dat twee of drie bouwstromen tegelijk nodig zijn”, verwacht Hoeboer.
De gemeente is opdrachtgever van de bovengrondse Delfts Blauwhal (Mecanoo) gecombineerd met het stadskantoor, 1500 woningen en kantoorruimte. De eerste treinen rijden in 2013 over het nieuwe spoor, het hele gebied is in 2020 klaar. Met het totale plan is ruim een miljard euro gemoeid.
“De tunnel is technisch niet heel ingewikkeld met de wanden-dakmethode, maar de diepwanden lopen op sommige punten op maar 2 meter van de huizen aan de Phoenixstraat. De uitdaging zit in de omgeving, midden in de binnenstad.” Hoeboer voorspelt een piek in 2012 bij het OV-knooppunt als de diverse bouwstromen voor stationshal, bovenbouw en afbouw door elkaar heen lopen. “Dat kan wel hectisch worden, schat ik. Financieel niet het grootste risico, maar wel lastig.” Hoeboer overweegt een deel van de risico’s onder te brengen in een alliantie, maar dat is iets voor de komende maanden.
Als voormalig risicomanager van de HSL-Zuid weet de projectmanager alles van risico’s. Inmiddels zijn er voor het spoorproject een paar honderd in kaart gebracht en beprijsd. Minister Eurlings staat garant voor 45 miljoen euro aan risico’s, voor het geval het reservepotje van 7 procent leeg raakt.
“Het contract van 355 miljoen euro is precies passend binnen de begroting. Het zou moeten kunnen, maar ik kan natuurlijk ook niet in de grond kijken”, zegt Hoeboer.

Mega

Een kritisch rapport van Booz Allen Hamilton dat Verkeer en Waterstaat onlangs openbaar maakte, wijst erop dat de spoorzone alle kenmerken heeft van een megaproject. Internationaal onderzoek wijst uit dat een risicoreservering van 35 procent meer op z’n plaats is voor tegenvallers zoals archeologische vondsten, de sloop van het spoorviaduct en de complexe logistiek.
De aanbesteding verdient geen schoonheidsprijs, geeft ook Hoeboer meteen toe. De vier bouwcombinaties hebben ruim twee jaar moeten rekenen aan verschillende versies. “Het duurde wel lang, maar zo hebben alle partijen wel een eerlijke kans gekregen.” Mede daardoor is de aanbesteding niet mislukt, maar alsnog met relatief weinig vertraging met succes gegund.
De procedure begon in de zomer van 2006 nadat de minister geld overhield van meevallende aanbestedingen. Voorjaar 2007 zette ProRail de aanbesteding ‘on hold’, omdat de biedingen ver boven de raming lagen en op het ministerie het besef groeide dat al vanaf 2015 vier sporen nodig zijn.
Ook de tweede biedingsronde begin dit jaar lag ver boven de raming. “De marktprijzen waren inmiddels fors gestegen. Een derde ronde was een lachertje geworden. Ik had geen keus en ben terug gegaan naar de opdrachtgevers.” Minister Eurlings had het budget al met 60 miljoen euro verhoogd om vier sporen mogelijk te maken, maar de partijen waren bereid nogmaals 83 miljoen euro bij elkaar te sprokkelen, waarvan 45 miljoen euro voor een risicoreservering. Ook VROM, de gemeente Delft, Stadsregio Rotterdam en Zuid-Holland dragen financieel bij.

archeologische resten/fundamenten
logistiek spoorlijn en moment sloop viaduct
sloop viaduct
vergunningen
afwijkingen bouwfaseringen
ontwerp raakvlakken stadskantoor en tunnel

Reageer op dit artikel