nieuws

Minister Pieter Bogaers

bouwbreed

In 1963 publiceerde de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid de nota betreffende een expansief en pluriform bouwbeleid. Achttien jaar na de oorlog voerde de woningnood nog steeds de toptien van op te lossen problemen aan, de KVP-er Bogaers liet weten daar een eind aan te willen maken. Het expansieve van zijn beleid richtte zich op het bouwen van 125 000 woningen per jaar, de pluriformiteit bestond uit een reeks van – niet altijd orthodoxe – maatregelen. Pieter Bogaers maakte deel uit van twee kabinetten van verschillende signatuur: centrum-rechts onder leiding van minister-president Marijnen en centrum-links onder aanvoering van premier Cals. Het aantal te bouwen woningen werd opgevoerd van ver onder 100 000 tot het niveau van de beoogde doelstelling. Om dit te bereiken schonk de bewindsman veel aandacht aan het vergroten van de bouwcapaciteit. Daarbij werden twee wegen bewandeld. Een verhoging van de productiviteit door prefabricage, onder meer door het oprichten van woningfabrieken was het ene spoor, het andere had betrekking op de arbeidscapaciteit. Bogaers bepleitte een verhoging van de sociale status van de werknemers in de bouw. Niet alleen moest het imago van het werken in de bouw worden verbeterd, ook de beloning moest omhoog. Op zijn minst diende het zwarte loon gewit te worden. Om misverstanden te vermijden: het begrip zwarte lonen had in dit verband geen fiscale connotatie, maar doelde op een afwijking van het loon dat onder de geleide loonpolitiek door de regering was goedgekeurd en wat er werkelijk betaald werd. Bouwvakarbeiders zouden vrijgesteld worden van de dienstplicht. Zij kregen meer mogelijkheden voor vrijetijdsbouw om voor zichzelf een woning te realiseren. Meer aandacht voor de vakopleiding, het verzoek om de pas verworven vrije zaterdag voorlopig in te leveren en voorrang bij het toewijzen van een huis waren onderdelen van het pakket voor de werknemers in de bouw. Natuurlijk werd ook aandacht geschonken aan de continuïteit in het werk. Dit onderwerp was (en is) voor werkgevers en werknemers van grote betekenis. Een anti-cyclisch bouwbeleid werd in het vooruitzicht gesteld. Dit zou mede mogelijk worden door programma’s ter verbetering van de bestaande voorraad. Door vooral sloop en ook renovatie. Kortom, veel van waar we ons ook nu nog druk om maken werd door minister Bogaers in zijn nota aan de orde gesteld. Het vraagstuk van de kwaliteit van de woningvoorraad kwam in het beleid van zijn opvolger Wim Schut centraal te staan. Met het slopen viel het later wel mee. Beide bewindslieden zijn er echter niet in geslaagd het begrip woningnood in hun periode tot geschiedenis te maken. Dat heeft langer geduurd. Het is goed stil te staan bij de bijdrage die een voormalig bewindsman Van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid aan de volkshuisvesting en woningbouw in ons land heeft geleverd. Tegelijk leidt het tot het besef, dat de inspanningen om kwaliteit en productiviteit in de bouwnijverheid op een hoger peil te brengen iets is van alle tijden.

In 1963 publiceerde de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid de nota betreffende een expansief en pluriform bouwbeleid. Achttien jaar na de oorlog voerde de woningnood nog steeds de toptien van op te lossen problemen aan, de KVP-er Bogaers liet weten daar een eind aan te willen maken. Het expansieve van zijn beleid richtte zich op het bouwen van 125 000 woningen per jaar, de pluriformiteit bestond uit een reeks van – niet altijd orthodoxe – maatregelen. Pieter Bogaers maakte deel uit van twee kabinetten van verschillende signatuur: centrum-rechts onder leiding van minister-president Marijnen en centrum-links onder aanvoering van premier Cals. Het aantal te bouwen woningen werd opgevoerd van ver onder 100 000 tot het niveau van de beoogde doelstelling. Om dit te bereiken schonk de bewindsman veel aandacht aan het vergroten van de bouwcapaciteit. Daarbij werden twee wegen bewandeld. Een verhoging van de productiviteit door prefabricage, onder meer door het oprichten van woningfabrieken was het ene spoor, het andere had betrekking op de arbeidscapaciteit. Bogaers bepleitte een verhoging van de sociale status van de werknemers in de bouw. Niet alleen moest het imago van het werken in de bouw worden verbeterd, ook de beloning moest omhoog. Op zijn minst diende het zwarte loon gewit te worden. Om misverstanden te vermijden: het begrip zwarte lonen had in dit verband geen fiscale connotatie, maar doelde op een afwijking van het loon dat onder de geleide loonpolitiek door de regering was goedgekeurd en wat er werkelijk betaald werd. Bouwvakarbeiders zouden vrijgesteld worden van de dienstplicht. Zij kregen meer mogelijkheden voor vrijetijdsbouw om voor zichzelf een woning te realiseren. Meer aandacht voor de vakopleiding, het verzoek om de pas verworven vrije zaterdag voorlopig in te leveren en voorrang bij het toewijzen van een huis waren onderdelen van het pakket voor de werknemers in de bouw. Natuurlijk werd ook aandacht geschonken aan de continuïteit in het werk. Dit onderwerp was (en is) voor werkgevers en werknemers van grote betekenis. Een anti-cyclisch bouwbeleid werd in het vooruitzicht gesteld. Dit zou mede mogelijk worden door programma’s ter verbetering van de bestaande voorraad. Door vooral sloop en ook renovatie. Kortom, veel van waar we ons ook nu nog druk om maken werd door minister Bogaers in zijn nota aan de orde gesteld. Het vraagstuk van de kwaliteit van de woningvoorraad kwam in het beleid van zijn opvolger Wim Schut centraal te staan. Met het slopen viel het later wel mee. Beide bewindslieden zijn er echter niet in geslaagd het begrip woningnood in hun periode tot geschiedenis te maken. Dat heeft langer geduurd. Het is goed stil te staan bij de bijdrage die een voormalig bewindsman Van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid aan de volkshuisvesting en woningbouw in ons land heeft geleverd. Tegelijk leidt het tot het besef, dat de inspanningen om kwaliteit en productiviteit in de bouwnijverheid op een hoger peil te brengen iets is van alle tijden.

Reageer op dit artikel