nieuws

Meer aandacht nodig voor groene daken moeten standaard

bouwbreed

Neem groene daken standaard op in de plannen voor nieuwbouwprojecten in Den Haag. Die oproep doen Willem Minderhout en Susan Cohen Jehoram, raadsleden van de PvdA aan het college van burgemeester en wethouders.

Ook bestaande bouw in de Zuid-Hollandse gemeente moet op grote schaal worden voorzien van dit type dakbedekking, stellen de lokale politici. Ze vinden dat Den Haag een voorbeeld moet nemen aan Rotterdam. In die gemeente werd eerder deze maand een subsidieregeling van kracht voor bedrijven en particulieren die hun onroerend goed bedekken met een groen dak. De raadsleden vinden dat ook de hofstad zo’n regeling moet krijgen.
“De drempel om groene daken aan te leggen is vaak van financiële aard. Daarom vragen we het college te kijken naar mogelijkheden om deze drempel te verlagen”, aldus Cohen Jehoram. Zij en haar collega hebben daarom het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de Rotterdamse subsidieregeling onverkort over te nemen. In de praktijk zou dat betekenen dat particulieren, sociale verhuurders en bedrijven die een groen dak laten aanleggen, zo’n 25 euro per vierkante meter van de gemeente terugkrijgen.

Daktuinen

Minderhout ziet veel mogelijkheden om het groene dak in Den Haag in te voeren. Veel gebouwen in de stad hebben platte of lichthellende daken die zich er goed voor lenen. Naast zulke kleinschalige bedekkingen, ziet hij mogelijkheden voor de aanleg van daktuinen. Daarom juicht hij het toe dat het ministerie van Financiën een dakparkje krijgt. “Dat is dan vooral bestemd voor ambtenaren, maar het zou mooi zijn als er ook zo’n voorziening komt die voor het publiek toegankelijk is.”
Hij verwijst in dat verband naar Rotterdam waar tussen de wijken Bospolder, Schiemond en Fruithavens een dakpark wordt aangelegd op een voormalig spooremplacement, de zogenaamde Vierhavenstrip. Het gaat om een groenstrook van 1300 meter lang en 85 meter breed, met een oppervlakte van 85.000 vierkante meter. “Zo’n ontwerp zou het ook in Den Haag goed doen”, aldus Minderhout. Hij voegt eraan toe dat hij voor het moment al tevreden zou zijn als burgemeester en wethouders er toe over zouden gaan het aanleggen van groene daken te stimuleren in herstructureringsgebieden. “Als het college de kat nog even uit de boom wil kijken, dan heb ik daar begrip voor, maar aan de andere kant vind ik dat we niet te lang moeten wachten.”
Minderhout en Cohen Jehoram wijzen erop dat groene daken een belangrijke stimulans zijn voor het milieu. Ze dienen als opvang van regenwater, waardoor het riool minder snel overbelast raakt. Daarnaast komt dit soort dakbedekking de luchtkwaliteit ten goede. Verder hoeven bewoners van met groen bedekte daken minder te stoken omdat het materiaal isolerend werkt. “Een milieubesparing die ook het milieu weer ten goede komt, omdat dit de uitstoot van CO2beperkt.”

Reageer op dit artikel