nieuws

‘Iedereen beseft dat er iets met ict gedaan moet worden’

bouwbreed

Midden- en kleinbedrijven in de bouw kunnen sinds kort met vragen over informatie- en communicatietechnologie ook terecht bij TNO. Het team Bouwict van TNO Bouw en Ondergrond in Delft houdt namelijk elke donderdagmiddag een ict-spreekuur.

Volgens ir. Léon van Berlovan de afdeling Bouwinnovatie is ict een ‘hot item’ in de bouw. “We krijgen steeds meer vragen van bedrijven die de boot niet willen missen, vooral van aannemers, toeleveranciers en architecten. De sfeer is momenteel dat alle problemen met ict opgelost kunnen worden. Dat is natuurlijk niet zo, maar we kunnen het midden- en kleinbedrijf wel helpen bij het innoveren”, aldus Van Berlo. Hij geeft op het wekelijkse spreekuur een onafhankelijk en kosteloos advies.
Binnen een uur heeft de ondernemer antwoord op zijn of haar vraag. Dat kan voldoende zijn, maar het komt ook voor dat een vervolgtraject gewenst is. In dat geval adviseert TNO over de mogelijkheden. “We krijgen de meest uiteenlopende vragen. Bij iedereen leeft het besef dat er iets met ict gedaan moet worden”, aldus Van Berlo.

Projecten

Op het gebied van ict en bouw lopen verschillende projecten. Een voorbeeld is het project met als werktitel ‘roze bril’. Het zou een bril moeten worden waardoor niet alleen de werkelijkheid is te zien, maar daaroverheen de projectie van het gebouwmodel.
TNO ontwikkelt momenteel een laptop met een op de bouwplaats gerichte camera. Op het beeldscherm zijn zowel het beeld van de camera als gegevens van het gebouwmodel te zien. Loopt men over de bouwplaats, dan passen beide beelden zich voortdurend aan. Op die manier is makkelijk te controleren of de uitvoering overeenstemt met het ontwerp. Het systeem is ook bruikbaar voor de maatvoering. De nauwkeurigheid is momenteel nog onvoldoende, maar daaraan wordt gewerkt.
Van Berlo verwacht dat tegen het eind van dit jaar de ‘proof of technology’ kan worden geleverd.
Een ander project is het werken met een bouwinformatiemodel (bim). Ook daarover stellen veel ondernemers vragen. “Sommige bedrijven weten nog bijna niets van bim. Anderen zijn al een heel eind op weg”, aldus Van Berlo. Hij is het eens met de conclusie, dat het grootste deel van de faalkosten in de bouw gevolg is van gebrekkige communicatie.

Open source

Toepassing van een gebouwmodel en standaard voor de uitwisseling van gegevens zou de faalkosten sterk kunnen reduceren. TNO omarmt dan ook het initiatief tot de ontwikkeling van een ‘open source’ bim-server, waarvan na de zomer een eerste release wordt verwacht. “Dit initiatief is nationaal en internationaal met veel enthousiasme ontvangen. Voor het midden- en kleinbedrijf is het een interessante ontwikkeling, omdat het ‘open source’ is”, vindt Van Berlo.

Second Life

Ondernemers stellen regelmatig vragen over Second Life. “Dat was een hype, maar ook de eerste stap naar driedimensionaal internet”, aldus ir. Léon van Berlo van de afdeling Bouwinnovatie. “Google Earth daarentegen is praktisch te gebruiken, bijvoorbeeld bij welstandsvergaderingen. Iedereen kan met het programma Sketchup gebouwen toevoegen”. TNO werkt aan een centrale voorziening voor welstandsnota’s, in opdracht van de Federatie Welstand. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Sommige bedrijven maken intern gebruik van passieve rifd-chips voor de herkenning van producten. Anderzijds werken veel bedrijven nog met stickers met streepjescode. In de toekomst zal de hele bouwketen gebruikmaken van dezelfde standaard voor het uitwisselen van gegevens, op basis van een 3D-gebouwmodel, is de overtuiging van Van Berlo.

Reageer op dit artikel