nieuws

Eindhoven kiest voor zuiverend geluidsscherm

bouwbreed

Een geluidsscherm dat tevens een luchtzuiverende werking heeft, fijn stof afvangt en CO2 vasthoudt. Eindhoven legt als eerste grote stad zo’n voorziening langs een belangrijke toegangsweg aan.

De gemeente heeft gekozen voor de innovatieve oplossing van ingenieurs- en adviesbureau Tauw dat het scherm met dubbelfunctie in samenwerking met Holland Scherm ontwikkelde. Het luchtzuiverend geluidsscherm komt aan de Leenderweg, tussen het Floraplein en knooppunt Leenderheide, over een afstand van ongeveer 800 meter.
Een kooiconstructie met steenachtige reststof (CleanStone) zorgt voor de geluidreducerende werking. Uit laboratoriumproeven blijkt deze reststof de stikstofoxides NO en NOx volledig om te zetten in respectievelijk nitraat en nitriet. CleanStone bindt ook fijn stof en koolstofdioxide (CO2) in het scherm. Door deze werking is terugdringing van plaatselijke overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm tot 20 procent mogelijk. “Het in gang zetten van de katalytische reactie is niet afhankelijk van licht. Daardoor werkt het scherm dag en nacht. Dit in tegenstelling tot oplossingen met titaniumdioxide”, zegt een woordvoerder van Tauw.
Het scherm blijf op een duurzame manier zijn werking behouden. Een regenbui of sproeibeurt spoelt het weer schoon, zodat de zuiverende werking volledig herstelt. Het spoelwater wordt opgevangen en door middel van een zandfilter gereinigd.
Momenteel wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp van het scherm. De bouw begint zo mogelijk nog dit jaar en vergt ongeveer vier maanden. Behalve voor geluidsschermen en -wallen is het concept toepasbaar in voorzetschermen en tunnels. Komend najaar verrijst al een stukje scherm langs de A28 in Putten, als onderdeel van de testlocatie ‘Proeftuin Schermen’.

Reageer op dit artikel