nieuws

Corporaties zien verliezen toenemen

bouwbreed

Koepelorganisatie Aedes ziet steeds meer corporaties verliezen noteren. De financiële armslag van woningcorporaties is door overheidsmaatregelen fors beperkt.

De opeenstapeling van overheidsmaatregelen die woningcorporaties sinds 2007 over zich heen hebben gekregen, vindt zijn weerslag in de huishoudboekjes. Dat blijkt uit de jongste jaarverslagen van de corporaties. Enkele huisvesters schrijven zelfs rode cijfers. Voor Aedes is het duidelijk: de financiële continuïteit bij een deel van corporaties komt in gevaar.
Eén van de corporaties met verlies is woningbouwvereniging Volksbelang (Hoogezand) met een negatief resultaat van 1 miljoen euro. Ook Cires uit Oosterhout schreef met ruim 6,7 miljoen euro verlies rode cijfers. De corporaties zeggen last te hebben van regelgeving, zoals het inflatievolgend huurbeleid. Ook de Vogelaar-heffing voor de financiering van prachtwijken en de belasting op sociale activiteiten doet een beroep op de financiële weerbaarheid.

Extra belasting

Wooncorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen realiseerde een bescheiden resultaat van 3,5 ton, maar zal ook worden geconfronteerd met een vennootschapsbelasting van 1,5 miljoen euro. Geld dat niet meer besteed kan worden aan maatschappelijke projecten, stelt de corporatie.
Ook grote corporaties voorspellen minder te gaan investeren. Ymere verwacht het komend jaar voldoende financieel vet te hebben om de extra belasting te kunnen betalen. “Wel gaat elke euro die wordt uitgegeven aan belastingen ten koste van onze investeringskracht. Hoe meer we moeten betalen aan belastingen, hoe minder we onrendabel kunnen investeren”, aldus de corporatie in haar jaarverslag.

Fusiegolf

Vooral kleine corporaties dreigen ten onder te gaan, zeggen Roland van Hecke en Gerrit den Hartog, van adviesbureau BDO Campsobers in het relatieblad Accent. Bij grote corporaties zal het zo’n vaart niet lopen. Die opereren inmiddels al als commerciële vastgoedpartijen en hebben een behoorlijke financiële armslag. Een fusiegolf tussen de kleintjes is het gevolg, menen de adviseurs. “Wij schatten in dat er van de circa 475 huidige corporaties 350 overblijven.”
Bouwbedrijven moeten volgens hen vrezen. “De angst om fors te investeren zal groeien omdat onrendabele investeringen niet langer afgetrokken kunnen worden. En als de sector verkrampt of gedemotiveerd raakt, dalen de bouwvolumes.”

Reageer op dit artikel