nieuws

Burgers Ergon ‘still going strong’

bouwbreed

De laatste acht jaar is W0x26E-installateur Burgers Ergon in omzet meer dan verdubbeld. De groei van het aantal werknemers lag beduidend lager. “Als we op dezelfde manier waren blijven produceren hadden we dat niet bereikt”, zegt directievoorzitter Bert van der Els.

De roots van het bedrijf liggen stevig in Eindhoven waar H.W. Burgers verwarmingsindustrie in 1928 wordt opgericht met vier man personeel. Nog geen jaar later telt het bedrijf vijftien man personeel en in 1930 vijftig man. Nu heeft Burgers Ergon 1500 mensen in dienst en een omzet die in de periode 2000-2006 groeide van 200 miljoen gulden naar 200 miljoen euro. Een jaar later is dat 229 miljoen euro.
Met de wortels in Eindhoven is het geen wonder dat Philips een grote klant was. Het gevaar als zo’n klant wegvalt en je maar moet zien waar je omzet vandaan haalt, blijkt niet denkbeeldig. “Het gebeurde in de tijd van Jan Timmer toen het Philips wat minder ging en operatie Centurion inzette. Achteraf kun je alleen maar constateren dat het een soort blessing in disguise is geweest. Het dwong ons de vleugels verder uit te slaan”, zegt Van der Els.
Het is vergelijkbaar met de E-poot Ergon dat Burgers eind 1998 overnam van HBG. “Dat was spannend. Ergon had ongeveer dezelfde omzet maar wel zevenhonderd man in dienst tegen wij toen 450. Ergon had zijn basis in Leiden en werkte van daaruit veel voor ministeries. Toen de spreiding van de Rijksdiensten op gang kwam, ging de Belastingdienst naar Apeldoorn. Ergon volgde het werk en opende een vestiging hier. De overname betekende dan ook dat we van een goede regionale speler in de W-installaties een landelijke speler werden in zowel W als E”, aldus Van der Els.
Het was een gouden greep: “Collega’s vroegen zich wel eens af waar we aan begonnen. Maar de markt vraagt hoe langer hoe meer een geïntegreerde aanpak. Die kunnen we nu leveren.”
Net als vooral de grote bouwers, ziet ook hij veel in uitbreiding aan de voorkant en de achterkant van het installatieproces. Dit heeft alles te maken met het feit dat installaties een steeds belangrijker deel van een gebouw uitmaken. In complexe gebouwen is de component techniek inmiddels groter dan de component bouw.
“Wij willen aan de voorkant van het proces waarde creëren door oplossingen aan te dragen. Dus zit ontwerp, engineering en advies in het pakket. Aan de achterkant zoeken we het in prestatiecontracten op het gebied van onderhoud. Daarvoor is vorig jaar BE Services opgericht. Samen met Heijmans Bouw doen wij dat voor gebouwen en installaties, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Op die manier hebben we een grote opdracht verworven voor TNT Post en werken we samen voor Schiphol.”
Wat dit betreft is hij ook blij met de overname door Heijmans. Zoals op het gebied van installaties geïntegreerd wordt gedacht, zo gebeurt dat ook voor gebouwen inclusief de installaties. “Wij willen net als voor onderhoud, totaalaanbiedingen doen, want daar vraagt de klant om. Daarom is het goed samen met een ontwikkelende bouwer te zijn. Het biedt de klant ook kostenvoordelen. Zo is een sprinklerinstallatie goedkoper in combinatie met de totale E- en W-installatie.”
Het bedrijf kent vier hoofdmarkten waarbij het vrijwel altijd gaat om complexe projecten met een hoge toegevoegde waarde, gezondheidszorg, (semi-)overheid, commercieel vastgoed en hightech cleanrooms voor de industrie. Vooral de gezondheidszorg is volop in beweging, is zijn ervaring.
“Na een periode van onzekerheid over de investeringsmogelijkheden als gevolg van ander beleid, is nu de periode aangebroken van meer bedrijfsmatige aansturing. Vernieuwbouw is niet eindeloos uit te stellen en bovendien is er behoefte aan nieuwe capaciteit”, vertelt Van der Els. Vorig jaar zijn dan ook de nodige projecten op de markt gekomen, zoals het Jeroen Bosch-Ziekenhuis in Den Bosch, waar Burgers Ergon een opdracht ter waarde van 52 miljoen euro binnen heeft gesleept.
Over de toekomst maakt Van der Els zich niet ongerust. Er is nog steeds sprake van groeimarkten, met name op energiegebied. Warmte- en koudeopslag wordt steeds meer gevraagd en biedt volop kansen. Burgers Ergon heeft ook een eigen afdeling Techniek en Ontwikkeling waar inmiddels veertig mensen werken. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van projecten in bouwteamverband en integreert alle installatietechnische disciplines op werktuigbouwkundig en elektrotechnisch gebied in de ontwerpfase.
Wat Van der Els betreft bestaat er dan ook geen twijfel over dat de tachtigjarige nog minstens het dubbele zal halen.

Reageer op dit artikel