nieuws

‘Zet ondergronds bouwen op agenda’

bouwbreed

“De druk neemt toe, we moeten ondergronds bouwen agenderen”, stelde Elco Brinkman op het vierde Bouwhuisdebat. “We hebben een integraal systeem nodig en willen meer de boer op met ondergronds bouwen”, hield de voorzitter van Bouwend Nederland zijn gehoor voor.

Volgens Brinkman bestaan nog angsten voor het gebruik van ondergrondse ruimten, maar die kunnen worden weggenomen. Ook is ondergronds bouwen relatief duur, maar dat is op te lossen door gezamenlijk ‘botje bij botje’ te leggen, stelde de voorman van Bouwend Nederland, organisator van het Bouwhuisdebat.
Het aantal voorbeelden van ondergronds bouwen neemt toe en de ondernemers vinden, dat het gebruik van de bodem integraal geregeld moet worden. De vraag aan minister Cramer, die een deel van het Bouwhuisdebat bijwoonde, was dan ook wie de regie ondergronds heeft. “De ruimtelijke ordening onder de grond is mijn terrein, ook de buisleidingen. Kabels zijn het terrein van minister Van der Hoeven, met wie ik goed kan samenwerken”, stelde Cramer.
Volgens haar heeft het ministerie van VROM al veel gedaan om een driedimensionaal beeld te krijgen van de ondergrond.

Meeliften

Over de diepte van het eigendom van onroerend goed verschillen de meningen. Waar de één stelde dat het eigendom reikt voorzover de eigenaar belang heeft, bijvoorbeeld tot de onderzijde van een paalfundering, meende een ander dat ‘de eigendom in principe tot Nieuw-Zeeland reikt’.
Hoe dan ook, regelgeving, ordening, informatie en een integrale aanpak zijn voorwaarden om het ondergronds bouwen op een voortvarende wijze leven in te blazen. Marnix Norder, wethouder in Den Haag, stelde dat ondergronds bouwen lukt op plaatsen waar de ruimtedruk hoog is en financieel realiseerbaar. Daarom lenen vooral binnensteden zich voor ondergronds bouwen. Bovendien moet de markt zijn nek durven uitsteken. Alle projecten in Den Haag zijn dan ook gebaseerd op het model van publiek-private samenwerking (pps). Norder pleitte voor een belasting voor omwonenden, want “die liften nu gratis mee, maar hebben wel voordeel”.
Norder pronkte met onder meer de Koningstunnel in Den Haag. “Vroeger kon je niet van het Centraal Station naar het Malieveld lopen, nu wel”, stelde de wethouder. “Het is een tunnel met een aftakking. Jammer dat dat volgens de nieuwe wetgeving niet meer mag”.
Kritiek op het beleid van Den Haag kwam van Anja Vijselaar, directeur ondergrondse infrastructuur bij Dura Vermeer. Zij sprak als manager van CentralNed, een dochteronderneming van het Zweedse Envac, leverancier van ondergrondse systemen voor het afzuigen van afval. Volgens haar hebben bestuurders te weinig lef om bijvoorbeeld bij de verbetering van woonwijken meteen een ondergronds afzuigsysteem te plannen. Vijselaar stelde dat de kosten vergelijkbaar zijn met bovengronds vuilnis ophalen. Bovendien wordt de stad schoner en opgeruimder.

Verrommeling

Volgens minister Cramer van VROM kan in het kader van de verrommeling veel meer onder de grond worden gedaan. “We kunnen in buizen ondergronds transporteren, parkeren kan onder de grond, werken kan onder de grond. Het daglicht kan best tot beneden aan toe komen”, vindt de minister.
Hoogleraar Willy Winkelmans van de universiteit van Antwerpen hield een pleidooi voor ondergronds transport door buisleidingen. Hij noemde tunnels enigszins minachtend bovengrondse infrastructuur, omdat het slechts lokale oplossingen zijn. Volgens hem moeten nieuwe vervoersmiddelen worden verzonnen, die door ondergrondse buizen door het hele land reizen.
Brigitte van der Burg, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, relativeerde alle voorstellen. “Het is een mooi initiatief om ondergronds bouwen op de agenda te zetten, maar eerst is er visie nodig.”

Reageer op dit artikel