nieuws

Tunnel bij station Kampen grijpt diep in op plannen

bouwbreed

De gemeenteraad van Kampen heeft afgelopen week ingestemd met de aanleg van een brede onderdoorgang onder het nog te bouwen station.

De raad nam dit besluit in het vervolg op de aanleg van de Hanzelijn en het nieuwe station bij Kampen-Zuid.
De beoogde tunnel krijgt de breedte van een volledige ontsluitingsweg en is dus tevens bedoeld voor gemotoriseerd verkeer. “In de eerste opzet van de Hanzelijn was nog geen rekening gehouden met een dergelijke tunnel, maar in verband met de vaststelling van de structuurvisie en daarmee de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in de ‘oksel van de Hanzelijn’ is het de wens van de raad dat dit gebied met een volwaardige verbinding op de stad wordt aangesloten”, licht wethouder Bert Boerman toe.
Kampen heeft het verzoek voor de aanpassing van het station neergelegd bij ProRail. “We zitten inmiddels in de afrondingsfase van het stedenbouwkundig plan van het stationsgebied en het ontwerp van het station. Met de gewijzigde tunnelwens zal deze aanzienlijk dieper en langer worden. Het is dus heel kort dag dit nog in de plannen mee te nemen”, aldus Boerman.
De onderdoorgang wordt zowel onder de Hanzelijn als de rijksweg 50 gesitueerd en zal een lengte van circa 180 tot 200 meter krijgen. Voor zover bekend realiseert Dura Vermeer de onderbouw van het stationsgebied. Deze werkzaamheden zullen begin 2009 beginnen.

Reageer op dit artikel