nieuws

Onderzoek ingenieurs naar luchtkwaliteit kinderdagverblijven

bouwbreed

Ingenieursbureau Lichtveld Buis 0x26 Partners (LBP) heeft opdracht gekregen de luchtkwaliteit in kinderdagverblijven te onderzoeken. Eerder al deed LBP voor de ministeries van VROM en Onderwijs eenzelfde onderzoek onder basisscholen. Daaruit bleek dat 90 procent niet voldoet. De overheid wil nu weten hoe dat bij kindercentra is.

Ingenieursbureau Lichtveld Buis 0x26 Partners (LBP) heeft opdracht gekregen de luchtkwaliteit in kinderdagverblijven te onderzoeken. Eerder al deed LBP voor de ministeries van VROM en Onderwijs eenzelfde onderzoek onder basisscholen. Daaruit bleek dat 90 procent niet voldoet. De overheid wil nu weten hoe dat bij kindercentra is.
Nooit eerder is er onderzoek gedaan naar het binnenklimaat in kinderdagverblijven. Gegevens over de luchtkwaliteit van ruimten waarin kinderen van 0 tot 4 jaar verblijven, zijn er niet. Ir. Henk Versteeg van LBP is dan ook blij: “Nu zijn er vooral speculaties over het slechte binnenmilieu in kindercentra. De winst van dit onderzoek is dat de overheid straks precies weet wat er speelt, en vooral wat eraan gedaan kan worden.”
Het onderzoek wordt gehouden in zestig kindercentra en in twintig locaties voor innovatieve gastouderopvang. LBP onderzoekt onder meer daglichttoetreding, luchtkwaliteit (CO2-concentratie), het klimaat en geluid 0x26 akoestiek. In het rapport zal het ingenieursbureau behalve de meetresultaten ook de oorzaken van eventuele problemen én mogelijke oplossingen aangeven. Het onderzoek wordt in maart 2009 afgerond.

Reageer op dit artikel