nieuws

Kamer: Amsterdam moet een beetje inbinden

bouwbreed

Het plan van de gemeente Amsterdam om vervuilende auto’s uit de stad te weren valt slecht in de Tweede Kamer. Alleen GroenLinks staat achter de hoofdstad.

De Kamer vergaderde over de kwestie een dag nadat het Amsterdamse gemeentebestuur een gevoelige nederlaag leed in de gemeenteraad. De laatste weigerde in te stemmen met het voorstel oude auto’s binnen de ring te weren en stelde daarmee een beslissing uit.
Tot vreugde van de meerderheid in de Tweede Kamer die huivert bij het idee dat elke gemeente een eigen koers vaart om de luchtkwaliteit aan te pakken. “We willen geen lappendeken van milieuzones in Nederland”, was een zinsnede die veelvuldig terugkwam.
Minister Cramer (milieu), verantwoordelijk voor het Nationaal Programma Luchtkwaliteit (NSL) dat de ministerraad nog voor de zomer zal vaststellen, hield de Kamer voor dat niet is bewezen dat het plan van Amsterdam helpt om de lucht in de stad schoner te maken. “Al waardeer ik de inzet van Amsterdam om uit de impasse te komen.” Amsterdam heeft te kampen met bouwstops wegens vieze lucht.
Cramer zei dat ze met Amsterdam heeft afgesproken dat de hoofdstad eerst andere mogelijkheden moet benutten om de lucht schoner te krijgen en als dat niet lukt “kunnen we altijd nog naar de personenauto’s kijken. De saneringstool die in het NSL zit biedt de stad voldoende mogelijkheden.”

Norm

Cramers collega Eurlings (verkeer) was nog stelliger. “Amsterdam haalt de strenge Europese norm door de maatregelen in het NSL. Daar ben ik van overtuigd. En dan is de milieuzone voor personenauto’s niet nodig.”
GroenLinks-kamerlid Wijnand Duyvendak sputterde tegen. “Hoe kan het dat Amsterdam zegt dat ze de luchtkwaliteitsnorm niet haalt en dat dit kabinet beweert dat ze het wel haalt?”
Maar Eurlings liet zich niet overhalen. “Ik zeg dat we binnen de norm blijven. Mocht dat, in het onwaarschijnlijke geval, niet zo zijn dan kunnen we altijd nog een landelijke milieuzonering afspreken. Maar Amsterdam doet dat niet op eigen houtje.”
Waaraan hij een dreigement toevoegde. “Amsterdam heeft voor de milieuzonering gegevens nodig van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). De regering in Den Haag bepaalt waar die gegevens voor gebruikt mogen worden. Niet Amsterdam.”
Eurlings benadrukte dat hij ook wil dat “Nederland en Amsterdam van slot gaan. Het NSL gaat daarvoor zorgen.”

Reageer op dit artikel