nieuws

Goede gebiedsmanager toont begrip voor alle partijen

bouwbreed

Het is niet eens meer de vraag of een masteropleiding gebiedsontwikkeling en (binnen)stedelijke vernieuwing gewenst is. Nee, het is hard nodig. De behoefte aan managers die zulke grootschalige ontwikkelingen op proces én inhoud kunnen aansturen is groot, weet ir. Mirjam Huffstadt van het landelijk lectoraat Regie Stedelijke Ontwikkeling.

De hogescholen Rotterdam, Utrecht en Saxion zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Masteropleiding Urban and Area Development die in september van start gaat. Er is per lichting plaats voor maximaal 25 deelnemers. Een grotere groep kan de organisatie niet herbergen, want de begeleiding en coaching vergt veel tijd en energie van de betrokken bedrijven, docenten en mentoren.
In totaal worden zeven gebiedsontwikkelingen in Nederland en Parijs onder de loep genomen. Aan het einde van de opleiding legt de deelnemer een masterproef af: een praktijkonderzoek van een gebiedsontwikkeling uit de eigen werkomgeving. De deelnemer verdedigt de resultaten voor een deskundige ‘jury’ van lectoren en opdrachtgevers.
Zoals gezegd nemen herstructurering en revitalisering van wijken, bedrijventerreinen en gebieden op de grens van stad en land een steeds belangrijkere plaats in. Volgens ir. Mirjam Huffstadt blijkt in de praktijk een enorme behoefte aan managers die kunnen werken op het snijvlak van beleid en uitvoering bij gebiedsontwikkeling.
“Op dat snijvlak schieten veel projecten tekort. Er is nog een enorme vertaalslag te maken van beleidsstrategie naar uitvoering van een grootschalige ontwikkeling. Met deze masteropleiding proberen we gebiedsmanagers op te leiden die niet alleen vanuit hun eigen vakgebied denken maar ook begrip tonen en inhoudelijke kennis opdoen over de belangen van andere partijen. Zoals de consumentenwensen bij de herstructurering van een wijk of de economische belangen van bedrijven die moeten worden uitgeplaatst. In de praktijk botsen de verschillende belangen nog te veel op elkaar, waardoor ontwikkelingen stagneren”.

Werkervaring

De tweejarige opleiding is bedoeld voor afgestudeerden van hbo en universiteiten die al enige werkervaring hebben opgedaan bij corporaties, ontwikkelaars, gemeenten, bouwbedrijven en adviesbureaus en zich verder willen verdiepen in het proces- en gebiedsmanagement. Zonder relevante werkervaring hoeft iemand zich niet in te schrijven.
De opleiding is verdeeld in acht modules, waarin steeds een ander aspect van gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing aan de orde komt. In de collegeblokken gaat het bijvoorbeeld om ontwikkelingsplanologie en publiek-private samenwerking, de sociaal-culturele opbouw van een stad of wijk, contractvorming, politieke besluitvormingstrajecten, etcetera. Er is aandacht voor zowel kennisontwikkeling als het aanleren van praktische vaardigheden. Die vertalen zich onder meer in onderzoek en analyse van zeven lopende gebiedsontwikkelingen in bestaand stedelijk gebied.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de wijk Feijenoord in Rotterdam-Zuid, het bedrijventerrein de Mars in Zutphen, het Boterdiep in Groningen, een ruimte-voor-de-rivierproject bij de IJssel in Deventer en gebiedsontwikkeling in Parijs. “Studenten ontwikkelen in de verschillende gebieden vaardigheden om de transformatie van een gebied aan te kunnen sturen. Zo maken ze een onderzoeksanalyse over de fysiek-ruimtelijke en sociaal-economische strategie van de herstructureringswijk Feijenoord en een ondernemingsplan voor de aanpak van het Boterdiep”, legt Huffstadt uit. Rollenspelen zijn een hulpmiddel om in elkaars belangen en vakgebieden te verdiepen. “Een goede procesmanager stuurt op proces èn inhoud. Bij een revitalisering van een bedrijventerrein moet hij kennis en begrip hebben voor verkeersstructuren, transportbewegingen, economische belangen van bedrijven. Pas dan kun je partijen er actief bij betrekken.”

Coach

De deelnemers aan de masteropleiding werken in groepen aan de praktijkopdrachten en doorlopen alle projecten. Daarbij beschikken ze over een groepscoach en een persoonlijke mentor vanuit hun eigen werkgever. Verder leggen de cursisten een individueel tentamen af over theoretisch opgedane kennis uit literatuur. Wie de Praktijkacademie voor Gebiedsontwikkeling heeft doorlopen kan vrijstelling krijgen voor onderdelen van de Masteropleiding Urban and Area Development.

Reageer op dit artikel