nieuws

Europa wil permanent laag btw-tarief lokale diensten

bouwbreed

De Europese Commissie wil de concurrentiekracht van het midden- en kleinbedrijf verhogen. Onder andere wil zij een permanent laag btw-tarief invoeren voor lokale, arbeidsintensieve diensten.

Het mkb, in de EU-definitie bedrijven tot 250 personeelsleden, is de banenmotor van de economie, is de achterliggende reden voor de commissie om de zogenoemde Small Business Act te presenteren. Daarin worden voorstellen gedaan om de concurrentiekracht van het mkb te versterken. “De nu gepresenteerde plannen zijn een stap in de richting van een Europa van ondernemers, waarin we het leven gemakkelijker maken voor de 23 miljoen mkb’ers in Europa en de bureaucratie verminderen”, zegt commissie-voorzitter Barroso in een toelichting.
De commissie is er achter gekomen dat hoewel het mkb veel meer bedrijven kent dan het grootbedrijf, wet- en regelgeving, zowel Europees als in de meeste lidstaten, vooral gericht is op het grootbedrijf. Daardoor heeft het mkb te maken met onevenredig hoge administratieve lasten.

Staatssteun

Op vier terreinen wil de commissie dan ook nieuwe regelgeving voorstellen die juist voor het mkb van groot belang is. Zo komt er een nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening voor staatssteun die de procedures versimpelt en de kosten verlaagt. Het mkb kan daardoor makkelijker steun krijgen voor scholing, onderzoek en ontwikkeling, milieubescherming en dergelijke. Ook komt er een nieuw statuut voor Europese besloten vennootschappen zodat dergelijke vennootschappen in alle lidstaten volgens dezelfde principes kunnen worden opgericht. Daardoor behoeven mkb-bedrijven niet langer in alle lidstaten waarin zij actief zijn aparte entiteiten op te zetten met alle kosten van dien.

Permanent

Verder gaat de commissie een nieuw btw-voorstel doen dat de lidstaten de mogelijkheid biedt om een laag btw-tarief te rekenen voor lokale diensten die doorgaans door het mkb worden verricht. Hiermee wil de commissie de proef met het lage btw-tarief op arbeidsintensieve diensten feitelijk permanent maken.
Tenslotte gaat de commissie de richtlijn over betalingsachterstand wijzigen om af te dwingen dat kleine ondernemingen binnen de vastgestelde termijn van dertig dagen worden betaald.
Daarnaast geeft de commissie een aantal beginselen die de lidstaten kunnen gebruiken bij het maken van beleid. Daarbij gaat het onder andere om een tweede kans na faillissement, vergemakkelijking van de toegang tot financiering en verkorting van de tijd die nodig is om een bedrijf op te zetten en de benodigde vergunningen te krijgen.

Reageer op dit artikel