nieuws

Dalende conjunctuur

bouwbreed

Sommigen zien beurskoersen als een goede voorspeller. Toekomstige gebeurtenissen worden ingeprijsd en op die manier geeft de dalende of stijgende koers de richting aan. Als dit dan ook nog zou gelden voor aandelen in een specifieke sector kunnen we voor de bouw de borst wel nat maken. De AMX laat voor bouwaandelen een bloedbad zien. Op dit moment is in gang van zaken op de bouwmarkt, de omvang van de orderportefeuilles en de vooruitzichten op korte termijn geen aanleiding te vinden voor de scherpe daling van de koersen. Overigens geldt dit voor meer aandelen, ook buiten de bouw. Gewezen wordt op de kredietcrisis die nog steeds tot nieuwe afboekingen bij financiële instellingen leidt en op het gedeukte vertrouwen bij producenten en consumenten. Het recessiespook wordt weer gesignaleerd. Ook in Nederland vlakt de economische groei sterk af. Dit kan niet zonder gevolgen blijven voor de vraag naar bouwproductie. Zeker als de rente wordt verhoogd om een dam op te werpen tegen de hogere inflatie, zal dit het geval zijn. Bouwonderzoekers uit verschillende landen brengen in hun samenwerkingsverband EuroConstruct tweemaal per jaar een prognose uit. Voor Nederlandse maakt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) deel uit van deze samenwerking. Deze maand werd de zomervoorspelling gepresenteerd. Na een periode van voorspoed wordt voor de West-Europese landen in 2008 rekening gehouden met een kleine krimp in het productievolume. Nederland onttrekt zich hier aan en komt nog tot een ruime plus. Voor volgend jaar wordt op zijn best een pas op de plaats verwacht, waarna in 2010 een herstel zal optreden. Het beeld voor de Oost-Europese landen is totaal anders, want er blijft onverminderd sprake van een stevige groei. Het beeld verschilt natuurlijk wat van land tot land en ook is de ontwikkeling in de b0x26u en gww niet gelijk.

Sommigen zien beurskoersen als een goede voorspeller. Toekomstige gebeurtenissen worden ingeprijsd en op die manier geeft de dalende of stijgende koers de richting aan. Als dit dan ook nog zou gelden voor aandelen in een specifieke sector kunnen we voor de bouw de borst wel nat maken. De AMX laat voor bouwaandelen een bloedbad zien. Op dit moment is in gang van zaken op de bouwmarkt, de omvang van de orderportefeuilles en de vooruitzichten op korte termijn geen aanleiding te vinden voor de scherpe daling van de koersen. Overigens geldt dit voor meer aandelen, ook buiten de bouw. Gewezen wordt op de kredietcrisis die nog steeds tot nieuwe afboekingen bij financiële instellingen leidt en op het gedeukte vertrouwen bij producenten en consumenten. Het recessiespook wordt weer gesignaleerd. Ook in Nederland vlakt de economische groei sterk af. Dit kan niet zonder gevolgen blijven voor de vraag naar bouwproductie. Zeker als de rente wordt verhoogd om een dam op te werpen tegen de hogere inflatie, zal dit het geval zijn. Bouwonderzoekers uit verschillende landen brengen in hun samenwerkingsverband EuroConstruct tweemaal per jaar een prognose uit. Voor Nederlandse maakt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) deel uit van deze samenwerking. Deze maand werd de zomervoorspelling gepresenteerd. Na een periode van voorspoed wordt voor de West-Europese landen in 2008 rekening gehouden met een kleine krimp in het productievolume. Nederland onttrekt zich hier aan en komt nog tot een ruime plus. Voor volgend jaar wordt op zijn best een pas op de plaats verwacht, waarna in 2010 een herstel zal optreden. Het beeld voor de Oost-Europese landen is totaal anders, want er blijft onverminderd sprake van een stevige groei. Het beeld verschilt natuurlijk wat van land tot land en ook is de ontwikkeling in de b0x26u en gww niet gelijk.
De vraag is natuurlijk of de mensen van EuroConstruct het beter weten dan de beurskoersen. Zelf geef ik de voorkeur aan de voorspellingen van de onderzoekers van de bouwinstituten. Zij beredeneren hun prognoses en kunnen hun modellen voeden met informatie die aan de eigenlijke bouwproductie vooraf gaat. Voor zover de beurs wordt beïnvloed door de reële economie – en voor een deel is dit zeker het geval – weerspiegelen de koersen echter minstens onzekerheid. Opdrachtgevers in de bouw kunnen hun verstrekte orders vrijwel niet intrekken. Uitstel op de valreep is wel degelijk mogelijk. Een wending in de productieomvang op korte termijn is dus mogelijk. Uiteindelijk wordt de vraag naar bouwproductie gevoed door de totale economie en niet omgekeerd. Aan het verhaal van de bouw als motor van de economie kleven teveel problemen. De conjunctuurdaling is ingezet. Hopelijk is de invloed op de bouw beperkt. Een meer dan evenredige verandering en nu dus naar beneden was in het verleden niet ongebruikelijk. Helemaal gerust ben ik er niet op.

Reageer op dit artikel