nieuws

Belgische aannemers willen snel prijsaanpassingen

bouwbreed

De bouwkosten in België zijn in de periode 2000-2007 met 30 procent gestegen, terwijl tegelijkertijd de kosten van levensonderhoud met 15 procent toenamen.

In verband met de stijgende materiaalkosten, de inflatie (die hoger is dan in de buurlanden) en de krappere winstmarges, vraagt de nationale aannemersorganisatie Confederatie Bouw de overheid om prijsaanpassingen bij openbare aanbestedingen gemakkelijker toe te kennen. Dat verzoek geldt ook voor private opdrachtgevers. Zo werden bijvoorbeeld beton- en staalproducten de afgelopen zes maanden 30 tot 40 procent duurder, en stegen ook de prijzen voor cement en hout fors. De Confederatie wijst erop dat de stijging van de bouwkosten niet voor alle bouwwerken geldt. Zo zijn de kosten voor werken, waarvoor maar een verwaarloosbaar klein deel materialen nodig is, veel minder fors gestegen. De loonsverhogingen, die in 2007 en 2008 samen niet meer dan 5 procent bedragen zoals aannemers en vakbonden zijn overeengekomen, hebben nauwelijks of geen impact op de bouwkosten. De Confederatie dringt wel aan op een verdere verlaging van de sociale lasten van de bouwbedrijven, die nog steeds een stuk hoger liggen dan in de buurlanden. Ten slotte vraagt de aannemersorganisatie dat het aantal overuren in de bouw dat recht geeft op belastingvermindering voor de werknemers en bedrijven onverwijld op 130 uur per jaar wordt gebracht in plaats van de huidige 65 uur.

Reageer op dit artikel