nieuws

Verviervoudiging van vrouwelijke promoties

bouwbreed

Het aantal promoties van vrouwen aan Nederlandse universiteiten in de technische vakken is sedert het schooljaar 1990/1991 verviervoudigd. Het aandeel van de vrouwen bereikte vorig jaar het niveau van 27,5 procent.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de vrouwelijke doctor duidelijk in opmars is. In 2006/2007 voltooiden ruim 3000 personen een promotieonderzoek. Meer dan 40 procent van hen is vrouw. In 1990/1991 bedroeg het vrouwelijk aandeel amper 18 procent. Vergeleken bij het algehele beeld blijft de in techniek gespecialiseerde vrouw met het aandeel van 27,5 procent nog duidelijk achter.
Het CBS telde in 1990/1991 in de natuurwetenschappen en informatica 454 promoties. Het aantal was vorig seizoen opgelopen tot 501. Het aandeel van de vrouwen bedroeg 31 procent.
In de vakrichtingen techniek, industrie en bouwkunde vonden in 1990/1991 in totaal 287 promoties plaats. Vorig schooljaar bereikten de universiteiten de score van 549. Vrouwen hadden een aandeel van 24 procent.

Reageer op dit artikel