nieuws

Van Hal: Creativiteit moet terug in bouw

bouwbreed Premium

De ambitieuze klimaatdoelen zullen voor een groot deel in de bestaande woningbouw gerealiseerd moeten worden. Ontwerpers houden zich echter nog maar zelden met bestaande woningen bezig, constateert Prof.dr.ir. Anke van Hal. De kersverse praktijkhoogleraar aan de TU Delft wil architecten tot deze opgave verleiden en roept op tot creativiteit.

Van Hal is deze week aangesteld als praktijkhoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de TU Delft. Zij bezet daarmee twee leerstoelen op haar vakgebied duurzaam bouwen. Op de Business Universiteit Nyenrode doet zij tevens onderzoek naar het creëren van een marktvraag naar duurzaam bouwen. In Delft houdt zij zich specifiek bezig met de duurzame transformatie van bestaande woningen en wijken. “Wat er gebeurt in de Nederlandse woningen bepaalt voor een groot deel, circa 20 procent, van onze CO2-uitstoot. Aangezien tot 1995 de energie-eisen die aan woningen werden gesteld, beperkt waren, is een zeer groot deel van de Nederlandse woningvoorraad energetisch slecht van kwaliteit. Ongeveer 70 procent van alle woningen komt in aanmerking voor een vorm van isolatie. Daarbij gaat het met name om isolerend glas, dak-, gevel- en vloerisolatie”, aldus Van Hal in haar intreerede.

Creativiteit

Om de ambitieuze klimaatdoelen te bereiken is veel innovatie nodig, zowel op product- als procesniveau. “Hierbij gaat het niet alleen om techniek, zoals nieuwe energiebesparende verwarmingssystemen of isolatieproducten, maar ook om andere producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan spaarvormen, hypotheken en leningen.”
Binnen haar leerstoel richt zij zich met name op procesinnovaties. “Professionals moeten afstappen van de hun bekende manieren van werken. Er moet met andere dan gebruikelijke partijen samen worden gewerkt en er moet vooral veel creativiteit worden ingezet. Het is in dat verband jammer dat de meest creatieve beroepsgroep in de bouw, ontwerpers, zich nog maar zelden met bestaande woningen bezighoudt. Ik zie het dan ook als een persoonlijke uitdaging om architecten tot deze opgave te verleiden.”

Reageer op dit artikel