nieuws

Valse zzp’ers in bouw kostenBritse schatkist twee miljard

bouwbreed

Het ten onrechte betitelen van bouwvakkers als zelfstandige kost de Britse schatkist jaarlijks 2,1 miljard euro aan gemiste belastingen en sociale lasten. Geschat wordt dat tussen de 375.000 en 425.000 Britse bouwvakkers valselijk gebruik maken van de speciale zzp-regeling in de bouw.

Dat zegt de grootste bouwbond Ucatt op grond van een op haar verzoek opgesteld rapport ‘The Evasion Economy’. De Britse belastingdienst kent een Construction Industry Scheme CIS waarmee aannemers ingeschakelde bouwvakkers als zelfstandige kunnen aanmerken. Hoewel de voorwaarden de laatste jaren al zijn verscherpt, wordt er volgens het rapport nog altijd op grote schaal misbruik van gemaakt. Volgens Ucatt gaat het in de meeste gevallen niet om zelfstandigen maar om gewone werknemers. Ze hebben bijvoorbeeld vaste werktijden, kunnen geen werk weigeren, moeten opdrachten van voormannen of managers opvolgen en stelt de aannemer zelf ook het te gebruiken materiaal en materieel beschikbaar. Aan de andere kant hebben ze echter geen werknemersrechten en krijgen ze ook geen ziektegeld of betaalde vakantie.
Het rapport berekent dat een bouwbedrijf dat een bouwvakker bijvoorbeeld 25.000 euro betaalt via de CIS jaarlijks 3.200 euro aan belastingen en sociale lasten bespaart. Opsteller prof. Mark Harvey van Essex University is voor de totale schade uitgegaan van 400.000 illegale zzp’ers. ”Maar de werkgelegenheid in de bouw is zo informeel geregeld dat een juiste schatting moeilijk te maken is. Aan te nemen valt dat het werkelijke misbruik van de regeling veel hoger uitkomt.”

Reageer op dit artikel