nieuws

SUF-WEG maakt beheer van wegen betrouwbaarder

bouwbreed Premium

Wegbeheerders en inspecteurs kunnen vanaf 2009 gemakkelijker gegevens uitwisselen door het Standaard Uitwisselingsformaat SUF-WEG. Dat levert tijdwinst op en er is minder kans op foute interpretaties en gegevensverlies tijdens de uitwisseling.

Het probleem bij het uitwisselen van informatie tussen de wegbeheerder en inspectiebedrijven is dat de programma’s qua structuur verschillend zijn opgebouwd. Een praktisch voorbeeld: de weginspecteur tikt in de software van zijn PDA ‘JA’ in bij de invoervelden over klein onderhoud. Omdat in de software van de wegbeheerder deze optie aangekruist wordt met een X, gaat bij het importeren van het bestand informatie verloren en komt het klein onderhoud niet in de begroting te staan.
“Beide partijen moeten zeker zijn van foutloze overdracht van informatie. Dat is van groot belang, want met onderhoud en beheer van infrastructuur zijn vele miljoenen euro’s gemoeid”, aldus projectleider Ceciel van Iperen namens CROW, het nationale publiek-private kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, dat SUF-WEG ontwikkelde.

Grotere keuzevrijheid

Het standaarduitwisselingsformaat is er gekomen dankzij de gebruikers van de wegbeheersoftware. Dit zijn de provincies, de gemeenten en de ingenieursbureaus annex leveranciers van de gekeurmerkte softwarepakketten: Arcadis, DHV, Grontmij, Groenestein Beheersoftware, KOAC-NPC en Oranjewoud. Vrijwel elke gemeente werkt met een geautomatiseerd wegbeheersysteem van een van deze leveranciers. De CROW-methode kent onder meer scores toe aan de geïnventariseerde schades en vertaalt deze naar een onderhoudsplanning.
Volgens Van Iperen werkt 80 à 90 procent van de gemeenten met gekeurmerkte wegbeheersoftware en heeft de rest de automatisering uitbesteed aan ingenieursbureaus. Opdrachtgevers kunnen nu van de inspectiebedrijven eisen dat ze met SUF-WEG communiceren. De (kleinere) inspectiebedrijven hebben een grotere keuzevrijheid gekregen in inspectiesoftware of kunnen met eigen inspectiesoftware werken, mits deze met het standaarduitwisselingsformaat werkt.
Binnen SUF-WEG zijn drie typen informatie te onderscheiden: identificerende informatie, algemene informatie en informatie per wegvakonderdeel. Identificerende informatie vermeldt om welk wegvak het gaat en welke (alfa)numerieke code daaraan hangt. De algemene informatie geeft een beeld van de inspectieronde en de naam van de weginspecteur(s). Bij de informatie per wegvakonderdeel worden onder meer het verhardingsoppervlak, verhardingstype, wegtype en de schades gelabeld. In de keuzelijsten wordt de schade in gecodeerde labels onderverdeeld in geen schade, lichte schade, matige schade en ernstige schade. De omvang van de schade is uitgedrukt in standaard parameters. Uiteraard wordt het type schade ook benoemd, zoals rafeling, dwarsonvlakheid en scheurvorming.
Na inventarisatie van deze gegevens worden ze geëxporteerd naar de gekeurmerkte wegbeheersoftware.

Maatregelen

“Die berekent op basis van de beschreven schades wanneer welke maatregelen moeten worden genomen. Beheerders kunnen vervolgens prioriteiten gaan stellen en de basisbegroting vergelijken met de beschikbare budgetten. Op deze manier kunnen wegbeheerders de begroting en planning optimaliseren”, geeft Van Iperen aan.

SUF-WEG is ontwikkeld als hulpmiddel voor de wegbeheerder. Gebruik ervan is niet verplicht. Voor softwareleveranciers van wegbeheersystemen is het vanaf 1 januari 2009 verplicht om SUF-WEG te hanteren indien ze het CROW-keurmerk willen ontvangen.
De uitvoering was in handen van de CROW-Gebruikersgroep Wegbeheer, waarin alle leveranciers en gebruikers van wegbeheersoftware zijn vertegenwoordigd. Meer dan vierhonderd wegbeheerders, waaronder de meeste gemeenten, provincies en waterschappen, beheren hun infrastructuur met behulp van één van de zes gekeurmerkte softwareprogramma’s van kennisinstituut CROW.
Rijkswaterstaat hanteert een eigen methodiek, dus deze wegbeheerder is hier niet bij betrokken.

Invoering in 2009

Reageer op dit artikel