nieuws

Steun voor collectief particuliere opdrachtgevers

bouwbreed

Geef collectieven van particuliere opdrachtgevers de ruimte en ondersteun deelnemers financieel in professionele begeleiding.

Die oproep deden gemeenten, corporaties en collectieven particulier opdrachtgeverschap (cpo’s) bij presentatie van het handboek over collectief particulier opdrachtgeverschap in het provinciehuis in Overijssel. De Stuurgroep Experimentele Huisvesting maakte het handboek.
Bewonerscoöperaties, woningcorporaties en gemeenten die ervaring hebben met collectief particulier opdrachtgeverschap gaven bij de presentatie tips en trucs. Wethouders van Sint Jansklooster en de Hof van Twente pleitten ervoor bouwgrond goedkoper aan te bieden aan cpo’s in ruil voor een koopgarantie. Ook onderstreepten ze de rol van gemeenten en eventueel woningcorporaties om de cpo’s zo goed mogelijk te faciliteren voor professionele projectbegeleiding. “Merk dergelijke projecten aan als pilot. Dan ben je als gemeente in de gelegenheid te schipperen met regels voor kavelinschrijving.”
Een woordvoerder van corporatie SWZ vond het lastig de huurders in het collectief ruim drie jaar betrokken te houden. “Voor hen is dat een lange termijn”. Ze wees op het belang van goede technische en financiële kaders, zonder de bewoners te beperken in creatieve vrijheid.

Moeizaam

Ellen Dijkman, deelnemer en coördinator van een collectief in Laren, is door schade en schande wijs geworden van ontwerp- en bouwproces van negentig huizen, waarvan 28 starterswoningen. Dat duurt al 3,5 jaar. In november wordt de oplevering van de starterswoningen verwacht. “Menigeen dacht: over een jaar kan ik die woning betrekken, maar zo gaat het helemaal niet. Sommige processen zijn heel moeizaam verlopen, zoals het verkrijgen van de Woonkeur en het rond krijgen van de grondexploitatie. Wat dat betreft liet de gemeente ons onze eigen boontjes doppen. Dat kostte enorm veel tijd en energie.” Nota bene bij de aanbesteding eind 2007 wisten de bewoners pas hoeveel hun woning kostte, terwijl het project in 2004 was begonnen. “Dat zorgde voor veel onzekerheid bij de bewoners”, wist Dijkman.
Dijkman raadt cpo’s aan de deelnemers goed in te lichten over het proces van program van aanpak, ontwerpen en bouwen. “Vaak weten mensen niet wat ze te wachten staat”. Ze adviseert cpo’s een rechtspersoon te worden, “want dan hoef je niet voor elk besluit een handtekening te vragen. Dat kost ook gigantisch veel tijd.”
Verder laat Dijkman weten dat de coöperatie een onafhankelijke partij moet inschakelen om de professionele projectbegeleiding te regelen en te coördineren.”
Volgens het aanwezige adviesbureau De Regie is het onontbeerlijk om als collectief een helder plan van aanpak te maken over enerzijds de stedenbouwkundige inpassing van de woningbouw en de architectuur en aan de andere kant de financiële en procedurele zaken. “Stap daarna pas naar de gemeente of een woningcorporatie”, stelt adviseur Marcel Kastein.

Reageer op dit artikel