nieuws

Rijksmuseum in zeven delen gehakt

bouwbreed

Vier van de zeven kavels voor de renovatie van het Rijksmuseum zijn opnieuw op de markt gezet. Naast het funderingswerk gaat het om alle installaties. BAM overweegt opnieuw in te schrijven.

Na de mislukte procedure begin dit jaar, waarbij BAM als enige 88 miljoen euro boven de raming inschreef, doet de opdrachtgever binnen twee maanden een nieuwe poging met deelopdrachten. De Rijksgebouwendienst trekt de fundering als eerste naar voren om de vertraging niet te ver te laten oplopen. De fundering en installaties kunnen zonder tegenslag in maart 2011 klaar zijn.
Aannemers en bouwcombinaties hebben tot 26 mei de tijd hun belangstelling kenbaar te maken. Zij mogen op een maar ook op alle vier de kavels tegelijk inschrijven van het traditionele bestek. De opdrachtgever mikt op vijf inschrijvingen en is van plan het werk in september te gunnen. Daarbij geeft de laagste prijs de doorslag. De Rijksgebouwendienst schuift het grootste deel van de opdracht echter naar later dit jaar. Naast de nieuwbouw en renovatie van het hoofdgebouw gaat het om de gevels en daken en de restauratie van Villa en Teekenschool. Voor deze drie kavels mag eveneens apart maar ook tegelijk worden ingeschreven.

Risico’s

BAM overweegt voor de tweede keer in te schrijven. Eerder dit jaar reageerde topman Gerrit van Oosten ziedend op minister Plasterk (OCW) die weigerde verder te onderhandelen en sprak van ‘gijzeling’ door de bouwer.
Directeur-generaal Peter Jägers van de Rijksgebouwendienst maakte er begin dit jaar geen geheim van dat het opknippen van de opdracht nieuwe risico’s oplevert en allerminst garanties geeft op lagere inschrijfprijzen.
Voor de gehele opdracht van zeven kavels rekent de opdrachtgever op 134 miljoen euro. Waar het verschil met het bod van 222 miljoen euro precies in zit wil niemand prijsgeven, maar de overspannen markt met maar één inschrijver en de vele installaties zijn daar zeker debet aan.
Inmiddels is het totaalbudget voor het Rijksmuseum opgehoogd van 273 naar 333 miljoen euro. Daarvan is 134 miljoen euro voor de Philipsvleugel en hoort ook de bouw van het Ateliergebouw.

Reageer op dit artikel