nieuws

Klachten over klimaat in Hoftoren

bouwbreed Premium

Niet alleen de gevelplaten van de Hoftoren zijn onbetrouwbaar, ook het binnenklimaat laat te wensen over. Dit najaar gaan de plafonds van alle 29 verdiepingen open, maar volgens de Rijksgebouwendienst staat dit los van het klimaatonderzoek.

Eigenaar Rijksgebouwendienst heeft een rapport laten opmaken naar aanleiding van klachten van de gebruikers van de 142 meter hoge kantoortoren. Veel ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kampen met onduidelijke verkoudheid en hoofdpijn.
De Rijksgebouwendienst bevestigt dat de uitkomsten momenteel worden bestudeerd, maar dat nog geen conclusies zijn getrokken voor concrete maatregelen. Ook de gebruikers krijgen tot die tijd niet de beschikking over het rapport.

Relatie

De beheerder bevestigt eveneens dat alle plafonds dit najaar open moeten voor werkzaamheden aan de installaties, maar ontkent ten stelligste dat er een relatie zou zijn met het binnenklimaat. Het zou gaan om groot onderhoud aan installaties en pijpen.
De Hoftoren is ontworpen door Kohn Pederson Fox uit New York en werd nog geen vijf jaar geleden gebouwd door Heijmans. Peutz 0x26 Associes adviseerde over de bouwfysica, Hiensch Construction over de installaties en Arcadis over de constructie. De hoogste toren van Den Haag staat bekend als de Vulpen en 50 procent van de gevels bestaat uit glas.
Opvallend is dat bij het ontwerp juist is geprobeerd optimaal energiezuinig te bouwen en rekening te houden met de zon. Volgens SenterNovem is voor elk van de 47.300 vierkante meter 4 euro extra geïnvesteerd in extra maatregelen. Zo is er HR++-glas gebruikt en wordt warmte teruggewonnen door middel van een warmtewiel.
Daarnaast moet het variabel volumesysteem ervoor zorgen dat het binnenklimaat in zowel de zonbelaste gevel als de schaduwzijde aangenaam en energiezuinig is. Dit VAV-systeem zorgt ervoor dat de beschikbare warme en koude lucht over de vleugels wordt verspreid.

Reageer op dit artikel