nieuws

Huursteun houdt huizenmarkt in greep

bouwbreed Premium

De markt voor huurwoningen is ernstig ontwricht door maatregelen om de huren laag te houden. Die conclusie trekt het Centraal Plan Bureau in een studie naar de economische effecten van regulering en subsidiëring van de Nederlandse huurwoningmarkt.

De regulering en subsidiestroom verlagen de huren met gemiddeld de helft, zo becijfert het CPB. Een bedrag is in het spel van 14,5 miljard euro, evenveel als de fiscale subsidiëring van koopwoningen. Het CPB heeft een aparte studie in voorbereiding over de effecten van het huurbeleid op de markt van koopwoningen.
Mensen met een midden- of hoog inkomen profiteren duidelijk meer van de huidige huurmaatregelen dan mensen met een laag salaris. Bovendien kunnen lage inkomens door de wachtlijsten nauwelijks aan een woning komen.
De overheid keert jaarlijks 2 miljard euro aan huurtoeslag uit aan minima. De huren worden echter vooral laag gehouden door regels over de maximale huur voor verschillende types woningen en doordat de huren met maximaal de inflatie mogen stijgen. Deze maatregelen kosten verhuurders jaarlijks 12,5 miljard euro, en daar profiteren vooral mensen met een midden- en hoger inkomen van.

Wachtlijsten

Per saldo gaan de rijkeren er door de maatregelen van de overheid 7,75 miljard euro op vooruit, terwijl de lagere inkomens er 6,75 miljard wijzer van worden. De maatregelen verstoren bovendien de markt voor huurwoningen.
De lage huren zorgen voor enorme wachtlijsten. Aan de ene kant is het voor eigenaren onaantrekkelijk om woningen te verhuren. Aan de andere is de vraag naar huurwoningen erg hoog door de lage prijs.
Dat zorgt ervoor dat mensen die eenmaal een huurwoning hebben bemachtigd, nauwelijks verhuizen. Op die manier blijven huizen die eigenlijk bedoeld zijn voor minderbedeelden bezet door mensen door een hoog inkomen. Dit verschijnsel heet ‘scheef wonen’.
Het CPB pleit er daarom voor de huren vrij te geven. Op die manier zullen meer huizenbezitters hun woning verhuren en zullen meer mensen met een hoog inkomen doorverhuizen naar een grotere woning. De huren zullen door de liberalisering wel verdubbelen.
Als grootste verhuurder zullen vooral de woningcorporaties daarvan profiteren. Volgens het CPB levert de liberalisering verhuurders jaarlijks een slordige 2 miljard euro op. Daar staat tegenover dat de overheid flink meer geld zal moeten uittrekken om mensen met een laag inkomen te compenseren.
Volgens de Woonbond, de belangenorganisatie van huurders, klopt de analyse van het CPB niet, omdat de woningmarkt geen normale markt is. Zo blijft het aanbod altijd achter bij de vraag. Bovendien stelt de bond dat de huren in Nederland op dit moment hoger zijn dan in andere Europese landen.
Het CPB bekijkt de komende maanden hoe de huurmarkt het beste kan worden aangepast. Het planbureau onderzoekt daarnaast alternatieve manieren waarop de overheid de woningcorporaties moet aansturen. Verandering van deze relatie was al onderdeel van het akkoord dat minister Ella Vogelaar voor Wonen vorig jaar met de corporaties sloot.

Reageer op dit artikel