nieuws

‘Fikse uitbreiding van fietsenstallingen nodig’

bouwbreed

ProRail gaat ervan uit dat er binnen afzienbare tijd 90.000 extra stallingsplaatsen voor fietsen nodig zijn bij de stations. Voor de uitbreiding van de stallingen is 90 miljoen euro nodig, schat de spoorbeheerder.

ProRail gaat ervan uit dat er binnen afzienbare tijd 90.000 extra stallingsplaatsen voor fietsen nodig zijn bij de stations. Voor de uitbreiding van de stallingen is 90 miljoen euro nodig, schat de spoorbeheerder.
Dat heeft verkeersminister Eurlings in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. Eurlings bevestigt dat ProRail onlangs nieuwe schattingen heeft gemaakt over het aantal benodigde fietsenstallingen in 2010. Gezien de groei van het aantal treinreizigers en het feit dat steeds meer mensen de fiets naar het station pakken, neemt het tekort aan stallingen alleen maar toe, vreest de Fietsersbond.
Eurlings maakt in zijn brief duidelijk dat hij er werk van wil maken dat er bij alle stations voldoende stallingen zijn. Hij wijst erop dat dat voor de uitbreiding van stallingen nu nog ruim 44 miljoen euro beschikbaar is. De minister lijkt bereid extra geld uit te trekken onder de voorwaarde dat ook de betrokken gemeenten een duit in het zakje doen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels