nieuws

EVO steunt fileplannen belastingopcenten

bouwbreed

Eigen ververvoerders- en verladersorganisatie EVO juicht het voorstel van de VVD in Zuid-Holland toe om de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting volledig in te zetten voor de bestrijding van files. Die opcenten zijn per 1 april verhoogd waardoor Zuid-Holland inmiddels de duurste provincie is. Dat lost het fileprobleem echter niet op.

Eigen ververvoerders- en verladersorganisatie EVO juicht het voorstel van de VVD in Zuid-Holland toe om de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting volledig in te zetten voor de bestrijding van files. Die opcenten zijn per 1 april verhoogd waardoor Zuid-Holland inmiddels de duurste provincie is. Dat lost het fileprobleem echter niet op.
De EVO weet ook heel goed dat de files niet te bestrijden zijn door alleen maar meer asfalt. Andere maatregelen zijn onontbeerlijk. Een hele belangrijke in dit verband is de verdere ontwikkeling van het provinciale wegennet om de druk op en de afhankelijkheid van snelwegen te verlagen.
De organisatie vindt dat alle provincies dit voorbeeld moeten volgen. Niet alleen omdat daardoor de fileproblematiek sneller wordt opgelost, maar ook omdat deze manier van heffing en financiering eerlijker is en dus meer draagvlak zal hebben.

Reageer op dit artikel