nieuws

Er staan de bouwsector nog spannende tijden te wachten

bouwbreed Premium

De bouw hoeft zich de komende eeuw geen zorgen te maken over te weinig werk. Dat viel te beluisteren bij het seminar dat het 100-jarige bouwbedrijf Stout heeft georganiseerd.

Zowel in de gww- als in de b0x26u-sector is er volop werk aan de winkel. Voor de gww-sector hield directeur-generaal Rijkswaterstaat Bert Keijts zijn gehoor voor dat Nederland de komende decennia nog volop op de schop moet.
Op het gebied van droge infrastructuur speelt vooral het mobiliteitsvraagstuk. Dat schreeuwt om investeringen alleen al vanwege de verslechterende concurrentiepositie van ons land in verband met slechte bereikbaarheid van met name de Randstad. Ook moeten de aansluitingen op internationale corridors gerealiseerd worden, wil ons land de boot niet missen, meent Keijts.
In het natte deel speelt uiteraard de klimaatverandering die zorgt voor hogere rivierafvoeren en een stijging van de zeespiegel. Daar moet de infrastructuur op worden aangepast. Voor de bouw breken in dit verband spannende tijden aan, ook omdat binnen enkele jaren de overheid van plan is voor 100 procent duurzaam in te kopen. Dat, met een veranderende houding van de overheidsopdrachtgevers richting de opdrachtnemers, vraagt om aanpassingen. Dat speelt temeer nu de druk vanuit de maatschappij toeneemt om de bouwprojecten ook mee te laten werken aan verbetering van de leefomgeving.
In de visie van Keijts betekent dit een veel geïntegreerder benadering van bouwprojecten waarbij met alle relevante factoren rekening dient te worden gehouden. “Het gaat niet meer om de techniek, maar om het maatschappelijk effect. Dat legt een grote druk om goed te presteren”, vatte Keijts samen.
Voor de b0x26u-sector had prof. Hugo Priemus opbeurende woorden. Weliswaar zal de toevoeging aan de gebouwenvoorraad minder worden als gevolg van demografische ontwikkelingen, maar de herstructurering zal dat in zijn ogen opvangen. Hij illustreerde dat aan de hand van het gegeven dat bij het huidige slooptempo, de gemiddelde leeftijd van woningen snel zal oplopen van één eeuw naar twee eeuwen.
Hij verbaasde zich erover dat momenteel nauwelijks over iets anders wordt gesproken dan over de veertig prachtwijken van Vogelaar. “Dat is een onderschatting van de behoefte aan herstructurering van andere dan de veertig wijken”, vindt hij.
Geld behoeft geen probleem te zijn, mits er beleidsmatig iets gebeurt. “Bij een minder rigide huurbeleid (huurstijging gekoppeld aan inflatie) en een stijgende verkoop van corporatiewoningen, stijgt ondanks de vennootschapsbelasting het vermogen van corporaties”, voorspelt hij. Daarnaast moet het woonlastenbeleid op de schop. De hypotheekrenteaftrek mag op de helling en de huurslag moet worden vervangen door een woontoeslag die ook geld voor eigenaar-bewoners met een smalle beurs.

Reageer op dit artikel