nieuws

Duidelijkheid over plaats Bouwcollege

bouwbreed Premium

Het College Bouw Zorginstellingen (Bouwcollege) gaat op 1 januari 2009 over in het Centrum Zorg en Bouw bij TNO. Vertegenwoordigers van het Bouwcollege, TNO en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, hebben de overeenkomst hiervoor getekend.

Daarmee is deze verandering, die al langer in de pijplijn zat, definitief beklonken. De overeenkomst regelt de overgang van personeel van het Bouwcollege naar het Centrum Zorg en Bouw.
Ook zijn in het contract de taken vastgelegd die het Centrum zal uitvoeren met geld van het ministerie van VWS erin. TNO en het Bouwcollege mikken erop dat het Centrum Zorg en Bouw de kennis en expertise van beide organisaties samenbrengt en versterkt.
Het Centrum krijgt als taak “voor de bouw in de gezondheidszorg toepasbare kennis te ontwikkelen en innovatie te bevorderen”. Dit allemaal “met het oog op de mens, duurzaamheid en de beste kwaliteit tegen de beste prijs.” De aandacht gaat uit, zo wordt onderstreept, naar zowel de werkers in de zorg als de afnemers ervan. Zorginstellingen kunnen voor hun vastgoedopgave ‘advies op maat’ krijgen over verschillende manieren van bouwen, strategisch vastgoedbeheer en vraag-/aanbodanalyses.
“De borging van een verantwoord niveau van de gebouwkwaliteit in de gezondheidszorg”, is tevens een taak in het pakket. Dat gebeurt aan de hand van veldnormen in samenwerking met de Inspectie voor de gezondheidszorg. Het nieuwe schip onder TNO-vlag kijkt voor het vergaren van kennis en inzichten overigens tevens over de grens, onder meer door deelname aan het Europees kenniscentrum voor bouwen in de zorg (EHAA).

Reageer op dit artikel