nieuws

Delfland tekent als enige waterschap gedragscode

bouwbreed

Van de 27 waterschappen heeft alleen Delfland de gedragscode ‘publiek opdrachtgeverschap’ ondertekend. Patrick Blom houdt als voorzitter van de Regie Hoofden Bouwzaken van de Waterschappen een pleidooi voor brede navolging.

Blom houdt zich als hoofd Bouw en Kwaliteit Waterschap Veluwe dagelijks bezig met de aanbestedingsvraagstukken. Hij signaleert dat ook waterschappen na de bouwfraudeaffaire massaal aandacht hebben besteed aan het onderwerp integriteit, maar constateert dat integriteitscodes vooral intern zijn gericht. “Deze gedragscode is een manier om naar de buitenwereld duidelijk te maken waar je als opdrachtgever voor staat. Geen hele nieuwe manier van werken, maar een duidelijke werkwijze richting opdrachtnemers.”
Hij is persoonlijk geen voorstander van de vertrouwenspersoon die de gedragscode voorschrijft. “Een aparte vertrouwenspersoon gaat volgens mij een stap te ver en is niet nodig als tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vertrouwen bestaat. Maar het gaat wel om maatschappelijk verantwoord ondernemen, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie”, licht Blom toe op een bijenkomst bij Waternet in Amsterdam.
Dijkgraaf en dagvoorzitter Peter Glas van Waterschap de Dommel geeft eerlijk toe de code niet te kennen en van de aanwezige waterschappen blijkt alleen Friesland de code in overweging te hebben. De hoofden bouwzaken zijn van plan komende november te evalueren hoe het staat de met de implementatie en hoopt op bredere navolging.

Meldpunt

De gedragscode is al bijna twee jaar ondertekend door belangrijke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, Defensie Vastgoed Dienst en ProRail. Daarnaast doen de gemeente Den Haag, UMC St Radboud Nijmegen, de Alliantie, Staedion, NS Poort en dus ook waterschap Delfland mee. Zij beloven daarmee integer en voorspelbaar gedrag omtrent aanbesteden.
De aanbestedende diensten moeten zich ook houden aan tijdige betaling en hebben een centraal meldpunt ingesteld voor klachten.
Voorzitter Peter Jägers van het Opdrachtgeversforum sprak dit voorjaar in deze krant de verwachting uit dat nog meer partijen zich zullen aansluiten, maar begrijpt dat het voor kleinere opdrachtgevers een hele stap is. “Wie de code ondertekent, moet die ook kunnen waarmaken in de praktijk. Je kunt er op worden aangesproken. Het vergt een fundamenteel andere manier van werken.”

Reageer op dit artikel