nieuws

Bouw bij snelwegen slechter dan gedacht

bouwbreed Premium

Volgens de Gezondheidsraad baseert de overheid zich bij de aanleg van wegen op verkeerde getallen. De overheid zou verder moeten onderkennen dat niet alleen scholen en verzorgingstehuizen, maar ook ziekenhuizen en gewone huizen niet in de buurt van drukke wegen mogen liggen.

< VERVOLG VAN PAGINA 1
De Gezondheidsraad pleit ervoor om de gezondheidskundige risico’s van verkeersbelaste situaties niet aan de hand van de PM10-normen te beoordelen. Beter is om zwarte rook, stikstofmonoxide en ultrafijnstof als indicator voor vervuiling te gebruiken.
Langs drukke wegen zijn de concentraties van deze drie stoffen veel hoger dan op de achtergrond. Ze zijn dus geschikter als maat voor blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. De concentraties blijken nog verhoogd tot op afstanden van enkele honderden meters tot ongeveer een kilometer van drukke wegen.
Het tweede deel van de brief van de Raad gaat over de definitie van ‘gevoelige bestemmingen’.
Ook hier is het oordeel van de Gezondheidsraad niet mals. Volgens voorzitter Prof. dr. J.A. Knottnerus is de definitie van gevoelige bestemming die de overheid nu hanteert te eng. Niet alleen scholen, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen verdienen het predicaat gevoelig. Ook in ziekenhuizen en woonhuizen die dicht langs een drukke verkeersader liggen lopen mensen een verhoogd risico op aandoeningen aan de luchtwegen.

Kwetsbaar

Knottnerus: “Patiënten van ziekenhuizen zijn relatief vaak kwetsbaar, ook al verblijven ze er tijdelijk. Woningen zijn bij uitstek plekken waar kinderen en ouderen langdurig vertoeven. Wetenschappelijk gezien bestaat er voldoende bewijs dat mensen die in de nabijheid van een drukke verkeersweg wonen extra gezondheidsrisico lopen ten opzichte van mensen die in de omgeving van een rustige weg wonen.”
Knottnerus durft geen uitspraken te doen over de afstand tot een weg waarbinnen mensen verhoogd risico lopen. “Een veelheid aan factoren speelt een rol: verkeersintensiteit en -samenstelling, het weer en files.”

Reageer op dit artikel