nieuws

Bergen op Zoom verdeeld over herbestemming De Zeeland

bouwbreed

De gemeente Bergen op Zoom is verdeeld over de vijf plannen die zijn ontwikkeld voor De Zeeland, een voormalige suikerfabriek aan de rand van de stad.

De Zeeland grenst aan de nieuwe woonwijk Bergse Haven, die ontwikkeld wordt door AM, Amvest en de gemeente. Omdat de voorkeuren voor de voorstellen binnen de gemeente uiteenlopen, stelt het college als compromis aan de raad voor dat ontwikkelaars AM /Amvest en Gebri gezamenlijk een nieuw plan ontwikkelen. Eind mei zal de gemeenteraad zich over de plannen uitspreken.
Bergen op Zoom is al ruim tien jaar bezig om te proberen een nieuwe bestemming te vinden voor De Zeeland. In 2002 leek dat eindelijk te lukken. De gemeente besloot mee te werken aan Fun City, een initiatief van het Franse casinobedrijf Tranchant en speelautomatenfabrikant Orion voor een grootschalig recreactiecomplex. Drie jaar later liepen de plannen spaak toen de ontwikkelaar zich plotseling terugtrok. Na moeizame onderhandelingen tussen gemeente en ontwikkelaar eindigde de zaak met een schikking. In een nieuwe poging om de Zeeland een andere bestemming te geven heeft de gemeente vijf ontwikkelaars (AM/Amvest, Gebri International, Meeuwisse, ONZE/BAM en Verheugt/Mommerson) benaderd om met een voorstel te komen voor het complex. De voorwaarde is dat het industriële karakter van de gebouwen behouden blijft. Dit maal ligt het accent niet meer uitsluitend op recreatie, maar vooral op winkels, onderwijs en sociaal-culturele voorzieningen.

Getoetst

De vijf plannen zijn door zowel de ambtelijke organisatie als door een extern bureau getoetst op aspecten als beeldkwaliteit, omgeving, haalbaarheid, werkgelegenheid en marktconformiteit. In de toets van de ambtelijke organisatie komt het voorstel van AM/Amvest met grote voorsprong als beste uit de bus. In het oordeel van het externe bureau scoren AM/Amvest en Gebri even hoog.

Reageer op dit artikel