nieuws

Bedrijven laks met goed personeelsbeleid

bouwbreed

Bedrijven moeten meer inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dat kan ervoor zorgen dat oudere werknemers langer behouden blijven voor de sector.

Door te investeren in leeftijdsbewust personeelsbeleid zullen medewerkers bereid en in staat zijn om op een goede en gezonde manier behouden te blijven voor de bedrijfstak. Daarvan is het Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw 0x26 Bagger (PCOBB) overtuigd.
In een brief aan de tien aangesloten bedrijven in beide sectoren schrijft voorzitter Engelen van het platform dat beleidsmatig wordt ingezet op langer doorwerken als een remedie tegen de vergrijzing. “Langer doorwerken betekent echter niet automatisch gemotiveerd en productief doorwerken. Al enkele jaren is daarom in Nederland een brede maatschappelijke discussie aan de gang over leeftijdsbewust personeelsbeleid. Beleid dat zich richt op het ontwikkelen, optimaal benutten en behouden van capaciteiten, kennis en ervaring van alle medewerkers, jong en oud, op de korte en lange termijn”, aldus Engelen.
Uit een enquête in de tien bedrijven blijkt dat die allemaal te maken krijgen met vergrijzing. “Des te opmerkelijker is het dat deze vergrijzing met alle mogelijke gevolgen nog niet overal prioriteit heeft binnen het bedrijfsbeleid. De consequenties worden weliswaar bij alle ondernemingen besproken met de medezeggenschap, maar slechts weinig medewerkers worden persoonlijk geraadpleegd door het management over het thema leeftijd en loopbaan”, aldus de brief.
Het PCOBB reikt de bedrijven zes maatregelen aan die “ongetwijfeld zullen bijdragen aan de verbetering van de inzetbaarheid van (oudere) werknemers.” Als eerste moeten bedrijven een werk­belevingsonderzoek houden onder de medewerkers. Daaruit moet de inzetbaarheid van de medewerkers naar voren komen rekening houdend met de wensen en behoeften van zowel bedrijf als individuele medewerker.
Eenmaal per jaar dient de individuele inzetbaarheid besproken te worden tussen medewerker en leidinggevende. Voorwaarde is wel dat het management voldoende kunde en kennis bezit op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Daarover bestaan de nodige twijfels.
Scholing moet niet alleen gericht zijn op functieverbetering en functieverbreding, maar personeel moet ook de gelegenheid krijgen om te scholen naar ander werk als zij dat willen. Ook een persoonlijk ontwikkelingsplan helpt. Persoonlijke ontwikkeling, carrièreverloop en -perspectief zijn tegenwoordig belangrijk. Het zijn volgens het platform niet alleen begrippen, maar instrumenten om medewerkers te motiveren en te boeien en binden aan het bedrijf.
Verder moeten oudere werknemers zonder meer de mogelijkheid krijgen toe te werken naar hun pensionering door deeltijdwerk en deeltijdpensioen mogelijk te maken. Bedrijven moeten dit promoten, vindt het platform.
En last but not least moeten bedrijven werken aan de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van hun werknemers. Daarbij passen instrumenten als het periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek en vitaliteitsonderzoek om inzicht te krijgen hoe het met de werknemers is gesteld. Op basis van die kennis kunnen gerichte preventieve maatregelen worden genomen om de gezondheid en fitheid van personeel te stimuleren.

Reageer op dit artikel