nieuws

Amsterdam moet het zelf uitzoeken met Noord-Zuidlijn

bouwbreed

Amsterdam hoeft niet te rekenen op extra geld van het Rijk voor het tekort bij de aanleg van de Noord-Zuid metrolijn. De gemeente moet het helemaal zelf uitzoeken.

Dat valt op te maken uit de brief van staatssecretaris Huizinga-Heringa (Verkeer en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris geeft daarin een reactie op de uitlatingen van de voormalige Amsterdamse VVD-wethouder Dales, Die liet vorige maand weten dat het Rijk Amsterdam heeft belazerd door alle financiële risico’s van het OV-project op het bordje van de stadsregio te schuiven.
Volgens de staatssecretaris is het verwijt van Dales niet terecht. Ze schrijft dat de risico’s “nadrukkelijk” met de regio Amsterdam zijn besproken. Het Rijk heeft zijn aandeel in de risico’s afgekocht door op voorhand 85 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor onvoorziene kosten. Huizinga benadrukt dat Amsterdam en de regio eerder hebben aanvaard dat zij opdraaien voor eventuele aanvullende tegenvallers.

Risico’s

De staatssecretaris maakt duidelijk dat in haar ogen risico’s nu eenmaal op de loer liggen als het gaat complexe projecten in een complexe omgeving en er op basis van innovatieve technieken moet worden gewerkt. Volgens haar verschilt het project in Amsterdam echter niet van andere grote projecten in de regio’s, zoals Randstadrail.
De boodschap van de staatssecretaris zal rauw op het dak vallen bij de Amsterdamse gemeenteraadsfractie. De sociaaldemocraten lieten eerder deze maand weten dat ze het niet reëel vinden dat Amsterdam zelf voor de tegenvallers moet opdraaien. Volgens vorige maand gepubliceerde berekeningen draagt de gemeente 900 miljoen euro bij aan de 2,2 miljard kostende metrolijn; drie keer zoveel als aanvankelijk was afgesproken.

Reageer op dit artikel