nieuws

Waterstaat struint Belgische markt af

bouwbreed

Rijkswaterstaat benadert actief Belgische aannemers om ze te interesseren voor natte projecten in de zuidelijke provincies. Een onconventionele stap om meer concurrentie op de krappe Nederlandse markt te krijgen.

De grootste gww-opdrachtgever kampt al enige tijd met weinig inschrijvingen en relatief hoge prijzen. De poging om de grenzen letterlijk te verleggen, ligt ook binnen Rijkswaterstaat gevoelig en heeft tot veel discussie geleid, bevestigt Marjan Vrolijk, hoofd inkoop Rijkswaterstaat Brabant. “Dit initiatief is aarzelend tot stand gekomen.” De zuidelijke diensten zullen 15 april alledrie een project toelichten aan Vlaamse toehoorders. Als het initiatief concurrentieverhogend werkt, is een vergelijkbaar initiatief richting Duitsland een volgende logische stap.
Belgen schrijven zelden tot nooit in op Nederlandse projecten; ook niet op Europese aanbestedingen. De belangrijkste oorzaak lijkt te zijn dat de Belgische bouw zeer conservatief is en nauwelijks ervaring heeft met prestatiebestekken en design 0x26 constructprojecten. Met een speciale marktconsultatie in Brussel hoopt Rijkswaterstaat de bestaande weerstand weg te nemen. In eerste instantie voor vier natte projecten, maar als de bijeenkomst succesvol verloopt volgen in juni vergelijkbare sessies voor de wegenbouw en installatiesector. De opdrachtgever hoopt op meer inschrijvingen, hogere kwaliteit en een lagere prijs.
“Als een Belgische aannemer kan kiezen tussen een traditioneel bouwproject of een pps kiest hij zeker voor het eerste”, weet organisator Frederik de Kempen van de Vlaamse Confederatie Bouw. De evenknie van Bouwend Nederland wijt de terughoudendheid van de Belgen aan koudwatervrees. “Slechts enkele wagen zich over de grens.” Van een krappe markt is volgens De Kempen in Vlaanderen geen sprake.
Rijkswaterstaat kan 15 april rekenen op vijftig potentiele nieuwe inschrijvers. Zij krijgen uitleg over vier concrete projecten die de komende maanden op de markt komen. Daarbij gaat het om de omlegging van de Zuid-Willemsvaart, oeverwerken aan het kanaal tussen Gent en Terneuzen (60 miljoen euro), onderhoud aan Limburgse bruggen en sluizen (15 miljoen euro) en verkeerssystemen.

Reageer op dit artikel