nieuws

Vogelaar ontkent dwarsbomenvan onderzoeken grondstoffen

bouwbreed

Minister Vogelaar (wonen) bestrijdt dat het Rijk de handen aftrekt van onderzoek naar alternatieven voor beton- en metselzand in beton.

Het klopt dat de Rijksgebouwendienst (RGD) afziet van een experiment met
toepassing van fijner primair gewonnen zand. Maar hiervoor heeft de dienst goede
redenen, stelt Vogelaar. De minister reageert hiermee op Kamervragen van het
CDA. De fractie trok aan de bel naar aanleiding van berichtgeving in Cobouwover
het afwijzen van onderzoek naar toepassing van secundaire bouwgrondstoffen door
de RGD. De commissie-Tommel, die jaarlijks advies uitbrengt over het ontgronden,
stelde de weigering aan de kaak. Zij was woedend en betichtte de RGD van
woordbreuk omdat de rijksopdrachtgever eerder had verklaard wel een
voorbeeldproject te willen starten. Volgens Vogelaar is het allerminst zo dat
het Rijk hergebruik van betongranulaat als alternatief voor beton- en metselzand
dwarsboomt. Ze beaamt dat de hoeveelheid puin de komende 15 jaar flink zal
toenemen en te groot is om alleen als funderingsmateriaal onder wegen toe te
passen. De minister onderkent het belang van het terugdringen van gebruik van
primaire grondstoffen als grof zand en grind. Voor elke toepassing van
vervangende materialen moeten de technische mogelijkheden worden onderzocht,
vindt ze. Maar het heeft alleen zin een voorbeeldproject te starten als gebleken
is dat de toepassing veilig is en milieuwinst oplevert. De RGD heeft volgens
haar alleen besloten af te zien van een utiliteitsbouwproject voor toepassing
van fijner zand in beton. Reden is dat de dienst geen vertrouwen heeft dat het
technisch verantwoord en succesvol is. Volgens Vogelaar is de RGD wel bereid tot
nader onderzoek met deskundige partijen naar de technische mogelijkheden van de
toepassing van fijner zand in beton.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels