nieuws

‘Ontwikkelbedrijf voor centrum Amsterdam’

bouwbreed

Stadsdeel Amsterdam Centrum overweegt de oprichting van een eigen vastgoed-ontwikkelingsbedrijf. Een dergelijk bedrijf kan mogelijk een rol spelen bij het behoud van monumenten, het realiseren van een diverser woningaanbod, de bouw van kunstaccommodaties en herontwikkeling van onteigende panden.

De deelraad is ontevreden over de hedendaagse verhoudingen in de volkshuisvesting.
Na privatisering van het Gemeentelijk Woningbedrijf, thans onderdeel van de regionale woningcorporatie Ymere, heeft de gemeente betrekkelijk weinig invloed op de woningmarkt. Bovendien ondernemen corporaties, zo menen diverse politieke partijen, te weinig als het gaat om de komst van meer woningen boven winkels, herstel van verwaarloosde panden en meer mogelijkheden voor creatieve ondernemers.
Reden om – op initiatief van de oppositiepartijen SP en Opheffen Nu – Bureau Gerrichhauzen uit Dordrecht onderzoek te laten doen naar de wenselijkheid van een eigen ontwikkelbedrijf. De onderzoekers betwijfelen openlijk of de lokale overheid beter dan corporaties in staat is te voldoen aan de vraag naar woningen en maatschappelijk vastgoed.
De decentralisatie van het volkshuisvestingsbeleid is mede dankzij het afstoten van de gemeentelijke woningbedrijven succesvol verlopen, maar juridisch gezien zijn er geen bezwaren tegen het oprichten van een stadsdeel vastgoed ontwikkelingsbedrijf.
In het nieuwe bedrijf moet bij voorkeur worden samengewerkt met externe partijen. Samenwerking met bijvoorbeeld corporaties is nodig om de financiële risico’s te beperken.
De stadsdeelraad spreekt zich later dit jaar definitief uit over de haalbaarheid van het ontwikkelbedrijf. Stadsdeelwethouder Els Iping komt volgende maand met een reactie op het rapport.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels