nieuws

Ontslagvergunningen bouw op laag niveau

bouwbreed Premium

Het aantal verleende ontslagvergunningen in de bouw is uitgekomen op 771. Daarmee scoort de bedrijfstak het laagste van alle sectoren, blijkt uit de jaarrapportage Ontslagstatistiek.

Vorig jaar werd door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) voor 20.470 personen ontslagvergunning verleend. De meeste ontslagen vielen in de sector handel en horeca met bijna 6400 verleende vergunningen. De bouw was de laagste gevolgd door transport, waar 977 man ontslag kregen.
In de bouw ging het in 47 procent van de gevallen om individuele ontslagaanvragen en om bedrijfseconomische redenen. Bij 40 procent ging het om ontslag wegens arbeidsongeschiktheid. In slechts 2 procent van de gevallen was er sprake van collectieve ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. Het CWI definieert dat als collectieve aanvragen voor twintig man of meer.
Net als in voorgaande jaren leidde de overgrote meerderheid van de ontslagaanvragen daadwerkelijk tot een ontslagvergunning. Dit geldt voor 82 procent van de gevallen. Bij 8 procent werd het ontslag geweigerd en in de resterende gevallen trok de werkgever de aanvraag in.
Het CWI behandelt overigens iets minder dan de helft van alle ontslagen. Meer dan de helft loopt via de kantonrechter. Bij beide instanties daalde het totale aantal ontslagvergunningen rond de 45 procent ten opzichte van 2006.

Reageer op dit artikel