nieuws

Nuon maakt afspraken met slopers over afsluitingen

bouwbreed

Het komt nog regelmatig voor dat elektriciteit of gas niet blijkt afgesloten als sloopbedrijven aan een klus willen beginnen. Nuon heeft daarom een protocol opgesteld dat dit soort gevaarlijke situaties moet voorkomen.

Eind 2007 is aan de leden van de Vereniging van Sloopaannemers (VS) een concept Protocol Afsluiting Nutsvoorzieningen van Nuon ter consultatie voorgelegd. Hierin is vastgelegd welke afspraken gelden en welke mogelijkheden Nuon biedt om ervoor te zorgen dat onveilige situaties met nutsvoorzieningen als gevolg van sloop niet meer voor hoeven te komen.
VS heeft overleg gevoerd met andere netwerkbeheerders om te kijken of dit protocol in Nederland bredere werking zou kunnen krijgen. Hierop is positief gereageerd, maar het uitvoeren blijkt nogal wat voeten in aarde te hebben en meer tijd in beslag te nemen.
Nuon heeft aangegeven hierop niet te willen wachten en het afsluitprotocol definitief vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met enkele opmerkingen van de Vereniging van Sloopaannemers.

Aansprakelijk

In het protocol staat beschreven wat sloopbedrijven moeten doen als ze erachter komen dat er nog meters of aansluitingen bij een klus aanwezig zijn. Nuon zal de slopers aansprakelijk stellen voor eventuele schade als percelen waar die nog aanwezig zijn wel worden gesloopt.
Via de website www.aansluitingen.nl moeten sloopbedrijven minimaal tien dagen voor de aanvang van het werk aangeven dat de aansluitingen afgesloten moeten worden. Het afsluiten van kleinverbruikaansluitingen is gratis.
Voor spoedklussen is een speciaal telefoonnummer beschikbaar. Nuon garandeert dat de monteur binnen 4 uur aanwezig is, en denkt dat dit meestal al na twee uur is.

Reageer op dit artikel