nieuws

Langer doorwerken aantrekkelijke gedachte

bouwbreed

Ontegenzeggelijk stijgt het aantal ouderen in het personeelsbestand van bouwbedrijven. En zijn er steeds meer werknemers die uittreden wegens leeftijd. Het effect van de vergrijzing blijkt uit het groeitempo van het aantal ouderen dat definitief uit het arbeidsproces stapt. Je kunt je afvragen hoe snel dit vergrijzingsproces verloopt.

Ontegenzeggelijk stijgt het aantal ouderen in het personeelsbestand van bouwbedrijven. En zijn er steeds meer werknemers die uittreden wegens leeftijd. Het effect van de vergrijzing blijkt uit het groeitempo van het aantal ouderen dat definitief uit het arbeidsproces stapt. Je kunt je afvragen hoe snel dit vergrijzingsproces verloopt.
Als we kijken naar de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand volgens Cordares dan blijkt het grootste verval in de leeftijdsopbouw te liggen tussen het 60ste en het 61ste levensjaar. Het ene jaar zijn er veel 60-jarigen, en het volgende jaar zijn er weinig 61-jarigen. Het geeft een indicatie voor het moment waarop werknemers de facto uittreden. Hoewel niet altijd bekend is waaróm er zoveel minder werknemers van 61 jaar zijn dan van 60 jaar, is het aannemelijk dat dit gebeurt vanwege uittreding wegens leeftijd.
Dit betekent dat het aantal 60-jarigen in het arbeidsbestand een aardige indicatie geeft van het tempo waarin de vergrijzing zich voltrekt.
Het aantal 60-jarigen in het arbeidsbestand bedroeg in 2006 (het meest recente jaaroverzicht) 4200 werknemers. Het aantal 59-jarigen (de 60-jarigen van 2007) was 4700 en het aantal 58-jarigen (de 60 jarigen van 2008) was toen 4900. Het aantal 55-jarigen (de 60-jarigen van 2011) bedroeg 5050.
Alhoewel dit forse aantallen zijn, gaat het niet zozeer om de aantallen op zichzelf, maar om de verándering in dit aantal. De cijfers tonen aan dat de te verwachten veranderingen in de komende jaren niet zullen liggen in een ordegrootte van duizenden werknemers, maar van hooguit enkele honderden. De gevolgen van de vergrijzing zullen, kwantitatief gezien, dus geleidelijk verlopen.
Dit wil niet zeggen dat het niet de moeite waard zou zijn om ouderen te behouden voor het arbeidsproces. Laten we nog eens kijken naar het arbeidsbestand van 2006. Het aantal 61-jarigen bedroeg toen 1725 werknemers. In 2005 waren er nog ruim 3000 60 jarigen. Het verschil daartussen is 1300 werknemers. Langer doorwerken, zou het bouwbedrijfsleven extra werknemers moeten kunnen opleveren. In een arbeidsmarkt die kampt met spanningen is dat wellicht een aantrekkelijke gedachte.

Reageer op dit artikel