nieuws

Landmacht stoot deel beveiliging af

bouwbreed

De landmacht bemoeit zich vanaf oktober 2010 niet meer met het ongewapende deel van de beveiliging van het eigen hoofdkwartier. Het gevolg van het dbfmo-contract dat het ministerie van Defensie gaat sluiten met consortium Komfort.

Projectdirecteur Ed Visser is een gelukkig man. “Zorgen? Ik heb geen zorgen
meer.” De aanbestedingsfase van de eerste publiek-private samenwerking (pps) van
Defensie is zonder grote strubbelingen verlopen. Hij voelt zich ‘spekkoper’ en
kon kiezen uit “drie geldige biedingen met drie uitstekende ontwerpen”. Daarmee
blijft de opdracht binnen het eigen raambudget en zal zo’n 15 procent goedkoper
uitpakken dan een traditioneel contract. Voor zowel prijs als kwaliteit van het
nieuwe hoofdkantoor voor de Landmacht was 7000 punten te verdienen. Drie
consortia werkten gedegen voorstellen uit. De combinatie van Facilicom en
Heijmans en van BAM en Arcadis vielen buiten de boot. De afvallers krijgen
slechts een bescheiden deel van hun rekenkosten vergoed van Defensie. Visser
weet hoe zijn collega’s bij de Rijksgebouwendienst worstelen met de aanbesteding
van het Rijksmuseum en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Beide
procedures mislukten en kampten met gebrek aan belangstelling. “Er kan inderdaad
zoveel misgaan”, weet Visser inmiddels. De projectdirecteur vond de intensieve
dialoogfase het lastigste onderdeel van de procedure, maar daardoor was Defensie
wel verzekerd van acceptabele ontwerpen. Zelf had Visser geen enkele ervaring
met pps, maar hij huurde expertise in van Deloitte, Van Doorne en Grontmij.
Defensie had vooraf ook graag de beschikking gekregen over het contract voor de
renovatie van het ministerie van Financiën. De renovatie van het ministerie aan
de Korte Voorhout 7 wordt komend najaar opgeleverd als dbfmo-contract.

Rijksstandaard

De collega’s van Financiën weigerden echter het contract prijs te geven.
Daarom heeft het standaardmodel voor dbfm van Rijkswaterstaat als leidraad
gediend. “Vooral bedoeld voor wegen, dus moesten we het een en ander aanpassen.”
De experts van Financiën waren overigens wel bereid mee te kijken naar de
uitwerking van Defensie. Inmiddels is de strijdbijl begraven en werken de
ministeries gezamenlijk aan één standaard voor alle toekomstige
Rijks-pps-contracten. Visser verwacht de opdracht voor de Kromhout Kazerne met
de ‘financial close’ komende zomer definitief te gunnen. Het consortium zal de
benodigde dertig vergunningen regelen en verwacht komend najaar te beginnen met
het verder bouwrijp maken van het 17 hectare grote terrein. De gemeente Utrecht,
de Welstandscommissie en de brandweer hebben zich al over de drie ontwerpen
mogen buigen en zien geen onoverkomelijke problemen. De gemeente heeft een extra
belang omdat het Overste Den Ouden-terrein in Kanaleneiland vrijkomt voor de
bouw van duizend woningen. Begin volgend jaar kan de bouw op het kazerneterrein
beginnen. Defensie zal pas de eerste termijn in de vorm van een periodieke
beschikbaarheidvergoeding betalen na oplevering in oktober 2010. “Dat is meteen
een goede stimulans voor snelle oplevering.” Het terrein van de Kromhout Kazerne
is al meer dan 200 jaar in handen van Defensie. Het oude fort werd na de Tweede
Wereldoorlog met de grond gelijk gemaakt en alle waterpartijen werden
dichtgegooid, maar nog drie monumenten uit de negentiende eeuw zijn behouden
gebleven. Een brug met twaalf gaten, de bomvrije wachtruimte en de tamboershut
moeten worden gerestaureerd en zijn meegenomen in het nieuwe ontwerp waarin ook
weer ruimte is voor de contouren van de oude waterlinie. Meyer en Van Schooten
tekenden vijf kantoren op de ‘Strip’ in het gelid. Strakke langgerekte panden
met maximaal vijf verdiepingen en extra vergader- en ontvangstruimtes. “We
wilden graag het karakter van de kazerne behouden.” Op de naastgelegen ‘Wig’
komen vooral bomen, de tamboershut zal dienst doen als stiltecentrum. Daarnaast
komt het ‘Veld’ met legeringsruimte, slaapplaatsen, kantine, sportvelden en
daaronder parkeerplekken. De opdracht aan de projectdirecteur was zoveel
mogelijk diensten uit te besteden en daar heeft hij zich aan gehouden: Defensie
zal zich niet meer bemoeien met catering, automatisering, BHV, post, schoonmaken
en beveiliging. Het afstoten van de bedrijfshulpverlening heeft intern tot veel
discussie geleid, heeft Visser ervaren. “Mensen hebben dat jaren met veel
toewijding gedaan en moeten dat nu plots uit handen geven. Maar die taak kan het
best liggen bij het facilitair personeel en dat zijn wij straks niet meer.”

Beveiliging

Het uitbesteden van de beveiliging van het complex leidde ertoe dat bij de
drie consortia aparte veiligheidsmaatregelen genomen moesten worden met
beveiligde werkplekken. Slechts een beperkt aantal mensen kreeg toegang tot die
vertrouwelijke gegevens en voorwaarden. De twee afgevallen partijen zijn
verplicht de verstrekte informatie terug te geven aan Defensie. Om verzekerd te
zijn van een energiezuinig gebouw is ook het risico voor energieverbruik
uitbesteed. Het ontwerp is 25 procent zuiniger dan verplicht (EPN 1,5) en in het
contract is een boeteclausule voor de temperatuur opgenomen om te voorkomen dat
de kachel permanent te laag staat. Ambtenaren zijn volgens de
gebruikersovereenkomst verplicht hun deur te sluiten als ze een raam open
zetten. De vier ordners met duizenden pagina’s over het ontwerp, bouw, beheer en
exploitatie van de Kromhout Kazerne liggen op de kamer van Visser voor het
grijpen. De onderhandelingen zijn echter nog niet afgerond. Komende vier weken
valt de beslissing over de mogelijke uitbreiding van 2000 naar 3000 werkplekken.
Het centrale hoofdkwartier past in het idee om de kerntaken op één plek te
concentreren en maakt diverse vestigingen in Utrecht en Amersfoort overbodig.
Als de uitbreiding doorgaat, zal ook de Defensie Telematica Organisatie en het
Commando Diensten Centrum naar Utrecht verhuizen “Wij willen graag en het
consortium wil ook graag. Maar we kunnen er van af zien als we er onverhoopt
financieel niet uitkomen.” In het ontwerp is al rekening gehouden met de optie
van uitbreiding en is ook al een indicatieve meerprijs ingediend. De uitbreiding
mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor de planning en oplevering van de
eerste fase.

Kromhout Kazerne

Reageer op dit artikel