nieuws

Kempenaars in noodna onbetaald meerwerk

bouwbreed Premium

Het Roosendaalse bouwbedrijf Kempenaars is in financiële moeilijkheden geraakt door een niet-betaalde meerwerkclaim op BAM Woningbouw.

Kempenaars voerde vorig jaar, als onderaannemer van BAM, de betonwerkzaamheden uit voor de parkeerkelders van het Lloyd Pier-project in Rotterdam.
Overeengekomen was een aanneemsom van ruim 2,8 miljoen euro. Na maanden bouwen werd duidelijk dat de bouwkosten veel hoger zouden uitvallen dan vooraf was ingeschat. Kempenaars claimde daarop bijna 880.000 euro aan meerwerkkosten.
De extra kosten zijn volgens Kempenaars vooral gaan zitten in het wapeningsstaal. De bouwer moest, vanwege late wijzigingen in de bovenbouwconstructie, veel meer wapening in het beton aanbrengen dan aanvankelijk was aangegeven in het bestek. De onderaannemer werd daarnaast geconfronteerd met ernstige wateroverlast in de bouwput. Bovendien zag het bedrijf zich vanwege de slechte bereikbaarheid van de bouwplaats genoodzaakt zwaardere kranen in te zetten.
Omdat het bouwconcern uit Bunnik weigerde de meerwerkkosten, of een voorschot daarop, te betalen, spande Kempenaars een kort geding aan tegen BAM. Een procedure bij de Raad van Arbitrage kon zij niet afwachten, daarvoor was de financiële nood al te hoog geworden.

Wateroverlast

Voor de Rotterdamse rechtbank betoogde BAM dat zij nooit heeft ingestemd met het gebruik van meer wapeningsstaal. Wel was zij akkoord gegaan met een andere uitvoeringswijze van de breedplaatvloer op de niveaus -1 en 0, maar alleen als daarmee geen extra kosten zouden zijn gemoeid.
De wateroverlast kan BAM niet worden aangerekend. Onwerkbaar weer komt volgens het concern altijd voor rekening van de onderaannemer.
De rechtbank oordeelde onlangs in het nadeel van Kempenaars. Volgens de rechter heeft het Roosendaalse bouwbedrijf BAM nooit “een concrete berekening” voorgelegd “waaruit de financiële consequenties ter zake de extra hoeveelheid wapening voldoende blijken”.
Kempenaars gaf bij de rechter aan een faillissement niet te kunnen uitsluiten indien de meerwerkkosten onbetaald blijven.

Reageer op dit artikel